Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Unibep: Konflikt na Wschodzie nie ma wpływu na naszą bieżącą działalność

Udostępnij

Agresja Rosji na Ukrainę i działania wojenne na terenie naszego wschodniego sąsiada nie mają wpływu na bieżącą działalność Grupy UNI (UNIBEP) – takie jest stanowisko zarządu Unibep SA. 24 lutego 2022 r. został opublikowany komunikat giełdowy spółki w tej sprawie. Jednocześnie Zarząd spółki deklaruje, że pomoże swoim pracownikom, którzy pracowali na Ukrainie.

„Spółka informuje, że aktualnie ma zawarte trzy umowy dotyczące rynku ukraińskiego, o których informowała m.in. raportami bieżącymi nr 4/2021, 70/2021 oraz 41/2019, z czego dwie umowy są warunkowe i pozostają na etapie uzgodnień proceduralnych, a kolejny projekt, dotyczący realizacji przejścia granicznego na granicy ukraińsko – polskiej, znajduje się wciąż na etapie prac projektowych. Wobec powyższego, na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego nie identyfikuje istotnych bezpośrednich ryzyk, które mogłyby wpłynąć na zasoby Grupy Unibep, przy czym nie można wykluczyć, że w związku z zaistniałą sytuacją realizacja ww. projektów może ulec wydłużeniu lub może nie dojść do skutku w dającej się przewidzieć perspektywie” – czytamy w komunikacie.

Podkreślono, że obecnie spółka nie prowadzi na Ukrainie żadnych prac budowlanych, nie przebywają tam polscy pracownicy ani podwykonawcy Unibep SA, nie ma tam sprzętu ani innych aktywów firmy.  - Jednocześnie chcę jasno zadeklarować, że nadal chcemy być na rynku ukraińskim, chcemy zrealizować inwestycje, na które podpisaliśmy umowy, ale dalsza współpraca i realizacja kontraktów na Ukrainie uzależniona jest od rozwoju sytuacji geopolitycznej w tym regionie – mówi Leszek Gołąbiecki, prezes zarządu Unibep SA. Dodaje, że przedstawicielstwo Unibep SA nadal pozostaje zlokalizowane we Lwowie.

Jednocześnie podkreśla, że z niepokojem obserwuje to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Tym bardziej, że spółka współpracowała i współpracuje z wieloma pracownikami z Ukrainy, a w ostatnich latach Unibep SA zrealizowała wiele inwestycji na terenie tego kraju. – Chcę dodać, że zatrudnieni na Ukrainie pracownicy albo już wrócili do Polski, albo – dotyczy to mieszkańców Ukrainy - otrzymali propozycję relokacji do naszego kraju wraz ze swoimi rodzinami. Jesteśmy przygotowani na to, by pomóc naszym pracownikom – mówi Leszek Gołąbiecki. – Dziś chcę powiedzieć naszym przyjaciołom i partnerom z Ukrainy: jesteśmy z Wami. Jednocześnie wyrażamy nadzieję na szybkie i pomyślne rozwiązanie konfliktu.

Należy przypomnieć, że w odniesieniu do projektów realizowanych na Białorusi, spółka ograniczyła działalność na tym rynku z powodu niestabilnej sytuacji społeczno-gospodarczej w tym kraju, która nie gwarantuje bezpieczeństwa prowadzenia tam działalności. Aktualnie Unibep SA nie prowadzi żadnych prac budowlanych na terenie Białorusi, ani nie przebywają tam jego pracownicy z Polski.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+