Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Wyniki finansowe spółki Dektra w 2021 r. oraz list do akcjonariuszy

Udostępnij

Przychody DKR (DEKTRA) w minionym roku wyniosły 22,57 mln zł wobec 13,88 mln zł odnotowanych w 2020 roku. Wynik na działalności operacyjnej wzrósł w zakończonym roku do 2,86 mln zł z 1,12 mln zł 2020 r. W 2021 r. spółka odnotowała 2,36 mln zł zysku netto, o 276% więcej r/r.

Poniżej pełna treść listu zarządu Dektra do akcjonariuszy:

Szanowni Państwo,

Rok 2021 był rokiem dynamicznym, który wymagał od nas szybkiego działania wobec zmieniającej się sytuacji na rynku surowców oraz wobec podwyżek cen.

Udało nam się z powodzeniem sprostać tym wyzwaniom, co potwierdza fakt, że przychody ze sprzedaży towarów handlowych zwiększyły się o 63% w porównaniu z rokiem 2020 i wyniosły 22 571 045,19 zł; zysk z działalności operacyjnej zwiększył się o 154%, zaś kwota zysku netto zwiększyła się o 176% do kwoty 2 361 127,45 zł.

Odpowiednie działania zaowocowały najlepszymi wynikami finansowymi w całej historii działalności Spółki Dektra.

W dniu 28 kwietnia 2021 roku miało miejsce Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dektra SA. W efekcie podziału zysku za rok 2020, kwota 828 000 zł została przekazana na dywidendę, tj. na każdą z 1.104.000 akcji przypadła kwota 0,75 zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy był dzień 16 czerwca 2021 roku, a dywidendę wypłacono akcjonariuszom w dniu 29 czerwca 2021 roku. Pozostała kwota zysku w wysokości 28.135,24 zł została przekazana na kapitał zapasowy.

Przedstawiane poniżej sprawozdanie finansowe za rok 2021 zostało zbadane przez uprawniony podmiot tj. Spółkę Transfer Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim, która w roku 2020 została wybrana przez Radę Nadzorczą Spółki Dektra do zbadania jej sprawozdań za lata 2020-2021.

Przed rokiem życzyliśmy naszym Kontrahentom, ale także sobie, aby rok 2021 był czasem, w którym będziemy mogli wszyscy spokojnie pracować, bez obawy o zdrowie własne i naszych bliskich. Życzenia te powstały w kontekście pandemii, która nieoczekiwanie dotknęła w roku 2020 cały Świat.

Z perspektywy początku marca 2022 roku, a więc trwania brutalnej napaści Rosji na Ukrainę, życzenia te pozostają w pełni aktualne.

Okres pandemii nie był łatwy, ale przed nami znacznie trudniejszy czas, z którym wiąże się niepewność co do przyszłości w bliskiej i dalszej perspektywie. Żywimy nadzieję, że wspólnie uda się nam przejść przez wojenny koszmar naszych sąsiadów, którego społeczne i ekonomiczne konsekwencje dotkną całą Europę.

Tradycyjnie dziękujemy wszystkim tym, którzy swoim działaniem rozwijają Spółkę Dektra: Pracownikom, Współpracownikom i Radzie Nadzorczej. Dziękujemy naszym Dostawcom oraz Klientom za współpracę i zaufanie.

Akcjonariuszom Dektra SA dziękujemy za zainteresowanie i wiarę w nasz potencjał.

Beata Stefańska Prezes Zarządu

Maciej Stefański Wiceprezes Zarządu

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+