Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

[wideo] Dawid Cycoń, ML System: Wzrost cen energii będzie napędzał popyt na nasze produkty

Udostępnij

"Konflikt zbrojny będzie powodował skokowy wzrost cen energii. To z kolei będzie napędzało popyt na nasze produkty. Te zjawiska też będą przyspieszały transformację energetyczną Europy. To znowu będzie napędzało popyt na nasze produkty. Także z jednej strony oczywiście krótkookresowo będziemy mieli problem z dostawami materiałów, ale długookresowo widzimy duże szanse" - Dawid Cycoń, prezes MLS (MLSYSTEM)

W materiale informacje na temat:

  • Wstępnych wyników spółki za 2021 r.;
  • Przyczyn spadku zysku netto;
  • Aktualnie realizowanych projektów;
  • Zwiększanych mocy produkcyjnych;
  • Wpływu wojny na Ukrainie na działalność spółki;
  • Przyszłości Covid Detectora.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+