Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Wyniki finansowe Toya w 2021 r. oraz list do akcjonariuszy

Udostępnij

Przychody TOA (TOYA) w minionym roku wyniosły 686,74 mln zł wobec 542,11 mln zł odnotowanych w 2020 roku. Wynik na działalności operacyjnej wzrósł w zakończonym roku do 98,88 mln zł z 82,15 mln zł w 2020 r. W 2021 r. spółka odnotowała 77,4 mln zł zysku netto w porównaniu do 64,94 mln zł wypracowanych w ciągu 2020 r.

Poniżej pełna treść listu prezesa zarządu Toya do akcjonariuszy:

Szanowni Akcjonariusze,

W imieniu Zarządu Toya S.A. oraz zarządów spółek zależnych przekazuję Państwu roczny raport Grupy Kapitałowej Toya za rok 2021. Był to kolejny dobry rok dla Grupy, w którym wzmocniła ona swoją silną pozycję biznesową. Grupa uzyskała rekordowe historyczne wyniki osiągając sprzedaż w wysokości ponad 687 mln zł oraz zysk netto ponad 77 mln zł, potwierdzając słuszność konsekwentnie realizowanej strategii wzrostu opartej na bardzo dobrej ofercie produktowej, stałej dbałości o satysfakcję klienta i inwestowaniu w rozwój grupy kapitałowej. Tak dobre wyniki udało się osiągnąć mimo tego, że był to drugi rok światowej pandemii COVID-19 i doświadczyliśmy wielu zakłóceń makroekonomicznych spowodowanych gwałtownym ożywieniem gospodarczym po zamknięciu gospodarek wielu państw świata.

Największy wpływ na osiągnięcie dobrych wyników finansowych miało zwiększenie sprzedaży przede wszystkim w kanale hurtowym oraz na rynkach eksportowych. Wartość zakupów odbiorców hurtowych przewyższyła zakupy zeszłoroczne o ponad 76 mln zł, a w kanale eksportowym nadwyżka sprzedaży w porównaniu z rokiem 2020 wyniosła prawie 63 mln zł. Na uwagę zasługuje fakt, że marża sprzedaży w obydwu kanałach utrzymywała się na bardzo dobrym poziomie i wyniosła odpowiednio 35% i 31%.

Duży wkład w dobre wyniki finansowe Grupy miały również wszystkie spółki zależne. Na uwagę zasługuje przede wszystkim chińska spółka zależna Yato Tools (Jiaxing), która rozpoczęła działalność operacyjną w 2020 roku i przyjęła na siebie główny ciężar organizacji procesu logistycznego dla całej Grupy Kapitałowej. Spółka ta, w minionym roku rozpoczęła budowę magazynu, który będzie centrum logistycznym Grupy na rynku chińskim. Pozwoli to na nowo przedefiniować łańcuch dostaw, co zwiększy konkurencyjność Grupy i pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój. Bardzo dobre wyniki finansowe osiągnęła również rumuńska spółka zależna, zlokalizowana w Bukareszcie - Toya Romania. Sprzedaż tej spółki wzrosła o ponad 33%, gdyż spółka ta w pełni wykorzystała nowe kompetencje związane z użytkowaniem nowoczesnego, większego magazynu umożliwiającego przedstawienie szerszej oferty klientom i zapewnienie im dostępności wszystkich oferowanych produktów.

W minionym roku osiągnęliśmy sukces operacyjny i zbudowaliśmy solidne podstawy pod rozwój Grupy Kapitałowej w następnych latach. Grupa dobrze wykorzystała nakłady poniesione na rozwój i zyskała nowe kompetencje. Trwający jednak konflikt pomiędzy Rosją, Białorusią i Ukrainą może mieć bezpośredni wpływ na wyniki finansowe w bieżącym roku. Skala tego wpływu, moim zdaniem, uzależniona będzie między innymi od długości trwania konfliktu oraz sankcji gospodarczo-politycznych nałożonych przez społeczność międzynarodową.

W minionym roku osiągnęliśmy wspólnie sukces za który chciałbym, w imieniu Zarządu oraz całego kierownictwa Grupy Kapitałowej, podziękować wszystkim akcjonariuszom, partnerom biznesowym i pracownikom Grupy. Bez Was nie byłoby możliwe osiągnięcie tak dobrych rezultatów. Jestem przekonany, że dalsze Wasze wsparcie, jak również realizowana z sukcesem od kilku lat strategia rozwoju przyczynią się do osiągnięcia dobrych wyników w kolejnym roku.

Zapraszam do zapoznania się z Raportem Rocznym.

Prezes Zarządu

Grzegorz Pinkosz

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+