Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

W marcu 2022 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wzrosła o 8,3%

Udostępnij
  • Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń  na Głównym Rynku o 22,4% rdr do 43,8 mld zł
  • Wzrost wolumenu obrotu kontraktami terminowymi na indeksy o 50,7% rdr do poziomu 985,6 tys. szt.
  • Wzrost wolumenu obrotu kontraktami terminowymi na akcje o 18,7% rdr do poziomu 292,8 tys. szt.
  • Wzrost wartości obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń o 305,7% rdr do 878,6 mln zł
  • Wzrost łącznej wartości obrotu obligacjami na TBSP o 30,2% rdr do 55,4 mld zł
  • Wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 64,8% rdr do 465,1 mln zł
  • Wzrost wartości obrotu ETF-ami o 56,8% rdr do 110,4 mln zł
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 24,6% do 13,9 TWh
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 1,7% rdr do 10,2 TWh 

W marcu 2022 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 44,3 mld zł, czyli o 8,3% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 22,4% rdr do poziomu 43,8 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1 904,7 mln zł, o 22,4% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec marca wyniosła 64 900,36 pkt i była o 11,7% wyższa niż przed rokiem. 

Na rynku NewConnect w marcu odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 61,9% rdr do poziomu 319,2 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 62,0% rdr i wyniosła 315,6 mln zł. 

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w marcu wyniósł 1,78 mln szt., czyli o 15,8% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 50,7% rdr do poziomu 985,6  tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 18,7% rdr do 292,8  tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty spadł o 23,3% rdr do 465,2 tys. szt. 

W marcu odnotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 64,8% rdr do poziomu 465,1 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 56,8% rdr do 110,4 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec marca 98,3 mld zł, wobec 102,8 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 305,7% rdr do poziomu 878,6 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 55,4 mld zł wobec 42,5 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 30,2% rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w marcu br. 13,9 TWh, co oznacza spadek o 24,6% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot spadł o 3,4% rdr do poziomu 3,1 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 29,0% rdr do poziomu 10,8 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł o 1,7% rdr do 10,2 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 24,3% do poziomu 2,5 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 14,2% rdr do poziomu  7,7 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") , na rynku spot wyniósł 2,5  TWh, co oznacza spadek o 17,2% rdr. 

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") spadł o 24,3% rdr do poziomu 8,6  ktoe.

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 2,7% rdr, do wolumenu 4,9 TWh. 

Kapitalizacja 380 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w marcu 2022 r. wyniosła  656,3 mld zł (141,1 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 426 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 249,6 mld zł (268,6 mld EUR). 

W marcu 2022 r. na GPW odbyły się 23 sesje giełdowe, tyle samo co rok wcześniej.  

Na Głównym Rynku w marcu 2022 r. zadebiutowały akcje spółki SPR (SPYROSOFT) (przejście z NewConnect). 

Na rynku NewConnect w marcu br. zadebiutowały akcje spółki SDS (SDSOPTIC) (wartość oferty: 11 mln zł). 

Na rynku Catalyst w marcu 2022 r. zadebiutowały obligacje komunalne: Gminy Miejskiej Mielec (wartość oferty: 58 mln zł), Gminy Słupsk (wartość oferty: 13,3 mln zł) oraz miasta Kielce (wartość oferty: 167,5 mln zł). 

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus