Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

ABB w Auto Partner. Akcjonariusze chcą sprzedać do 8% akcji spółki

Udostępnij

Aleksander Górecki i Katarzyna Górecka w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) chcą sprzedać łącznie do 10 449 600 akcji APR (AUTOPARTN) uprawniających do 8% głosów na WZA spółki.

"Akcjonariusze Sprzedający (każdy z osobna w odniesieniu do posiadanych akcji Spółki) zastrzega sobie możliwość zmiany warunków Procedury ABB, w tym odwołania lub zakończona Procedury ABB, zmiany terminu realizacji Procedury ABB lub liczby oferowanych akcji Spółki" - zaznaczono w komunikacie

Według danych na 23 listopada 2021 r. Katarzyna Górecka kontrolowała 26,84% akcji Auto Partner, natomiast Aleksander Górecki, prezes spółki był w posiadaniu 22,88% akcji spółki.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus