Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Zarząd Develii rekomenduje dywidendę w wysokości 201,4 mln zł

Udostępnij

Zarząd DVL (DEVELIA) rekomenduje wypłatę dywidendy za 2021 r. w wysokości 117,6 mln zł. Pozostała część zysku netto za ubiegły rok w kwocie 40,3 mln zł zostałaby przeznaczona na kapitał zapasowy. Rekomendacja przewiduje też wypłatę akcjonariuszom 83,8 mln zł z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku z 2019 r. z przeznaczeniem na wypłaty dywidend i zaliczek na poczet dywidend. Łącznie proponowana wypłata wyniesie 0,45 zł na akcję.

Proponowany przez zarząd dzień ustalenia prawa do dywidendy to 24 maja 2022 r. Wypłata miałaby nastąpić 31 maja br.

- Rekomendowany przez nas podział zysku za 2021 r. jest zgodny z polityką dywidendy, która przewiduje wypłaty do 75 proc. zysku. Jednocześnie zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami chcielibyśmy dzielić się z inwestorami częścią wpływów ze sprzedaży aktywów komercyjnych. Niedawna sprzedaż Sky Tower daje nam taką możliwość. Kierując się naszym celem, by rosnąć w segmencie mieszkaniowym szybciej niż rynek, pozostałą część zysku chcielibyśmy pozostawić w spółce i przeznaczyć na inwestycje - mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii.

Ostateczną decyzję o podziale zysku netto za 2021 r. i wysokości dywidendy podejmie zwyczajne walne zgromadzenie Develii.

W 2021 r. Develia wypłaciła 76,1 mln zł dywidendy z zysku za 2020 r., czyli 0,17 zł na akcję.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus