Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Norsk Hydro ogłasza wezwanie na 100% akcji Alumetal

Udostępnij

Norsk Hydro ogłosiło dziś wezwanie na 100% akcji AML (ALUMETAL), spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, po cenie 68,4 zł za akcję, płatnej w gotówce ("cena wezwania"). Odpowiada ona łącznej cenie nabycia akcji w wysokości ok. 1.066 mln zł (ok. 232 mln euro), co implikuje wartość przedsiębiorstwa (Enterprise Value) wynoszącą ok. 1.332 mln zł (ok. 290 mln euro), biorąc pod uwagę zaraportowany dług netto na koniec 2021 r. oraz zobowiązanie z tytułu uchwalonej dywidendy w wysokości 106 mln zł (ok. 23 mln euro), której termin wypłaty ustalony został na 27 lipca 2022 r. Dzięki tej transakcji Hydro wzmocni swoją pozycję w obszarze recyklingu w Europie i poszerzy ofertę produktów na rynku niskoemisyjnych stopów odlewniczych produkowanych na bazie złomu.

Zakończenie wezwania będzie uzależnione od spełnienia zwyczajowych warunków zawartych w dokumencie wezwania, w tym uzyskania stosownej zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców oraz nabycia co najmniej 66% wszystkich akcji będących w obrocie. Norsk Hydro zawarło porozumienie z dwoma członkami Rady Nadzorczej Alumetal oraz wszystkimi członkami Zarządu Alumetal, posiadającymi łącznie 39% akcji spółki, którzy zobowiązali się do złożenia zapisów na sprzedaż w wezwaniu wszystkich posiadanych akcji po cenie wezwania.

Strategia Hydro do 2025 r. ma na celu wzmocnienie pozycji firmy na rynku niskoemisyjnego aluminium poprzez inwestycje w obszarze recyklingu. Celem strategicznym Hydro jest podwojenie do 2025 r. wolumenu poddawanego recyklingowi złomu poużytkowego (PCS – post-consumer scrap) oraz zwiększenie do 2025 r. rocznego zysku EBITDA w obszarze recyklingu o kwotę w przedziale od 0,7 do 1,1 mld koron norweskich (NOK). Zastosowanie PCS znacząco ogranicza ślad węglowy w porównaniu ze złomem poprodukcyjnym oraz aluminium pierwotnym.

Ogłoszona dziś transakcja jest ważnym krokiem w realizacji celów wyznaczonych na 2025 r. Po przejęciu Alumetal, Hydro zwiększy wykorzystanie PCS o ok. 150 tysięcy ton rocznie, co wraz z niedawno ogłoszonymi projektami w obszarze recyklingu pozwoli Hydro sprostać ambicjom podwojenia wykorzystania PCS do 2025 r. Przejęcie zapewni Hydro roczny wzrost EBITDA o 47 mln euro, biorąc pod uwagę dane finansowe Alumetal za rok 2021.

Cena oferowana w wezwaniu oznacza premię w wysokości 4,7% wobec ceny akcji Alumetal na zamknięciu sesji w dniu poprzedzającym ogłoszenie wezwania,

Przewiduje się, że zapisy na sprzedaż akcji w ramach wezwania będą przyjmowane od 13 czerwca do 12 lipca 2022 r. Norsk Hydro zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu przyjmowania zapisów, zgodnie z warunkami wezwania. Oczekuje się, że Zarząd spółki przejmowanej wyda opinię na temat wezwania przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów.

Alumetal jest drugim co do wielkości producentem aluminiowych stopów odlewniczych w Europie, o zdolnościach produkcyjnych wynoszących 275 tysięcy ton rocznie, posiadającym trzy zakłady w Polsce i jeden na Węgrzech. Firma sprzedaje swoje produkty głównie w Europie, a największą grupę jej klientów stanowią odbiorcy z sektora motoryzacyjnego. Alumetal ma również doświadczenie w przetwarzaniu złomu poużytkowego (PCS) i buduje obecnie nową linię sortowniczą najnowszej generacji.

– Przejęcie Alumetal to ważny krok w realizacji naszej strategii w obszarze recyklingu. Jesteśmy pod wrażeniem rozwoju firmy na przestrzeni lat oraz jakości produkcji, jej nowoczesnych aktywów, a także kompetencji kadry zarządzającej i pracowników. Z niecierpliwością czekamy na moment, gdy Alumetal dołączy do rodziny Hydro i połączymy siły, aby w nadchodzących latach stworzyć dla naszych klientów jeszcze lepszą ofertę niskoemisyjnego aluminium pochodzącego z recyklingu – mówi Eivind Kallevik, Wiceprezes Wykonawczy Hydro Aluminium Metal.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus