Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Wyniki finansowe PlayWay w 2021 r. oraz list do akcjonariuszy

Udostępnij
WYBRANE DANE FINANSOWE 2021 2020 dynamika
w tys. zł.      
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 234 092 164 069 43%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 153 517 118 068 30%
EBITDA 154 192 118 786 30%
Zysk (strata) brutto 160 904 268 996 -40%
Zysk (strata) netto 148 853 229 857 -35%
przypadający na jednostkę dominującą 127 146 199 958 -36%
przypadający na udziały niedające kontroli 21 708 29 899 -27%
       
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 129 235 53 835 140%
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 16 736 43 629 -62%
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -105 139 -15 100  
Przepływy pieniężne netto - razem 40 832 82 364 -50%
       
Aktywa / Pasywa razem 572 156 458 598 25%
Aktywa trwałe 217 827 201 715 8%
Aktywa obrotowe 354 328 256 883 38%
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 438 138 356 396 23%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 52 964 43 281 22%
Zobowiązania długoterminowe 40 550 36 507 11%
Zobowiązania krótkoterminowe 12 414 6 774 83%
Liczba akcji 6 600 000 6 600 000  
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR ) 22,55 34,83 -35%
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR ) 78,67 62,93 25%

 

Szanowni Akcjonariusze,

w 2021 roku spółki z Grupy Kapitałowej PLW (PLAYWAY) (dalej: Grupa) prowadziły prace nad licznymi grami. Spółki z Grupy, założone w 2020 roku, rozpoczęły prezentacje swoich gier poprzez dokonywanie publikacji dem i prologów gier, a spółki z Grupy o dłuższym stażu wydały swoje gry.

Do najważniejszych premier gier spółek z Grupy, które miały miejsce w 2021 roku, zaliczyć można:

 • 03.2021 r. – premierę gry Mr. Prepper – Rejected Games sp. z o. o.
 • 03.2021 r. – premierę gry The Tenants – Frozen District sp. z o. o.
 • 05.2021 r. – premierę gry Farm Manager 2021 – Sim Farm S.A.
 • 05.2021 r. – premierę gry The Gold Rush w wersji Xbox i PS4 – Code Horizon S.A.
 • 07.2021 r. – premierę gry Cooking Simulator VR – BCS (BIGCHEESE)
 • 08.2021 r. – premierę gry Bum Simulator – Ragged Games S.A.
 • 09.2021 r. – premierę gry Gas Station Simulator – MOV (MOVIEGAMES) & DGE (DRAGOENT)
 • 10.2021 r. – premierę gry Succubus – MMS (MADMIND) 
 • 10.2021 r. – premierę gry House Flipper Luxury House – Frozen District sp. z o. o.
 • 11.2021 r. – premierę gry Prison Simulator – BKD (BKDGAMES)
 • 11.2021 r. – premierę gry Motor Mechanic Simulator – P2C (P2CHILL)

Ponadto w sierpniu 2021 r. miała miejsce premiera gry Car Mechanic Simulator 2021 na platformie Steam oraz na konsoli Xbox i Playstation, która została wydana na kontach wydawniczych PlayWay S.A. Jednocześnie premiera gry Car Mechanic Simulator 2021 okazała się najważniejszą premierą w Grupie, a ilość łącznie zalogownych graczy przekroczyła 22 tysiące, wspinając się podczas premiery na piąty wynik w historii gier tworzonych w Polsce. Obecnie liczba recenzji przekroczyła 12 tysięcy, ze średnią oceną 95%.

Warto również zauważyć, że Gra Cooking Simulator VR została wybrana, w głosowaniu graczy sklepu Steam, najlepszym produktem VR z 2021 roku na platformie Steam.

W pierwszym kwartale 2022 r. ukazały się dobrze przyjęte przez graczy na platformie Steam następujące gry:

 • gra Animal Shelter Simulator, której producentem jest Games Incubator S.A.
 • gra Car Detailing Simulator, której producentem jest Games Incubator S.A. oraz GameFormatic S.A.

Powyższe gry uzyskały wysokie oceny w recenzjach na platformie Steam oraz znalazły grupy docelowe graczy w swoich niszach.

Coraz więcej spółek z Grupy przekazuje dla graczy dema i prologi gier, co pozwala na uzyskanie informacji zwrotnej w postaci komentarzy i opinii, które pomagają w dopracowaniu produkcji gier mając na uwadze preferencje graczy oraz zauważone błędy.

W 2022 roku Grupa dalej będzie poszukiwała pomysłów na gry, badała zainteresowanie grami poprzez liczne kanały marketingowe oraz kontynuowała produkcję lub rozwój gier, które zyskały przychylność graczy. Gry, które spotkają się z mniejszym zainteresowaniem, będą tworzone w nowych mniej doświadczonych zespołach.

W 2021 roku PlayWay S.A. utworzyła nową siedzibę dla PlayWay Warszawa, znajdującą się na warszawskim Powiślu, w której obecnie stacjonuje kilka zespołów z różnych spółek Grupy. W siedzibie PlayWay Warszawa cyklicznie odbywają się konkursy GameJam, które przyciągają młodych twórców do stacjonujących tam zespołów.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+