Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Creotech Instruments przesuwa start zapisów w ramach oferty publicznej

Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments
Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments
Udostępnij

Spółka CRI (CREOTECH) zaktualizowała harmonogram publicznej Oferty Nowych Akcji. Zgodnie z aktualizacją, zapisy dla Inwestorów Detalicznych (TID) ruszą 12 maja br. i potrwają do 23 maja br. Wcześniej, do 11 maja br., spółka poinformuje o ustaleniu ceny maksymalnej. Rozpoczęcie procesu budowania Księgi Popytu dla Inwestorów Instytucjonalnych zaplanowano na 18 maja br. Ustalenie Ceny Emisyjnej przewidziano na 24 maja br. Zapisy w TII zaplanowano na dni 25 – 27 maja br. Pozyskane środki zostaną przeznaczone m.in. na ukończenie kluczowych projektów R&D oraz zwiększenie zdolności produkcyjnej i sprzedażowej. Spółka zamierza ubiegać się o przeniesienie notowań akcji z NewConnect na rynek regulowany GPW jeszcze w tym półroczu.

- Pod koniec kwietnia br. opublikowaliśmy Prospekt w związku z publiczną Ofertą akcji. Road show jeszcze nie ruszył, natomiast obserwujemy już pierwsze zainteresowanie zarówno naszą spółką, jak i emisją akcji. Zaplanowane zostały również pierwsze spotkania z Inwestorami. Jednak by umożliwić zapisy na akcje Creotech Instruments jak najszerszemu gronu Inwestorów, razem z naszymi doradcami, zdecydowaliśmy się przesunąć o kilka dni termin rozpoczęcia Oferty. Tym samym zapisy w transzy dla Inwestorów Detalicznych rozpoczną się 12 maja br. Wcześniej, do 11 maja, podamy cenę maksymalną. Zapisy w transzy dla Inwestorów Instytucjonalnych potrwają od 25 do 27 maja br. Środki z emisji przeznaczymy na dalszy rozwój naszej firmy. Jedną z naszych ambicji jest umocnienie pozycji CRI na globalnych rynkach technologii kosmicznych. Aktualnie trwają rozmowy z pierwszymi podmiotami – mówi Grzegorz Brona, Prezes Zarządu w Creotech Instruments S.A. – Biorąc to wszystko pod uwagę, jesteśmy dobrej myśli i liczymy na pomyślne zakończenie emisji – dodaje Grzegorz Brona.  

Emisja Nowych Akcji  obejmuje nie mniej niż 99.140 i nie więcej niż 396.558 akcji serii I o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcję. Środki z Oferty publicznej zostaną przeznaczone na ukończenie kluczowych projektów R&D oraz zwiększenie zdolności produkcyjnej i sprzedażowej spółki. Wszelkie szczegóły Oferty dostępne są na stronie internetowej: https://creotech.pl/pl/, w zakładce ,,Oferta Publiczna’’ lub na: https://creotech.pl/ipo/.

Koordynatorem Oferty jest Dom Maklerski Navigator S.A. Rolę Współkoordynatora pełni Noble Securities S.A. Funkcję doradcy Zarządu pełni cc group sp. z o.o. Doradztwo prawne zapewnia kancelaria WBW Weremczuk, Bobeł & Wspólnicy.

Creotech Instruments S.A. to największa polska firma produkująca i dostarczająca na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii.

ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM OFERTY:

Termin

Czynność

do 11 maja 2022 roku

Opublikowanie Ceny Maksymalnej w formie Suplementu do Prospektu

12 maja – 23 maja roku;
w dniu 23 maja
zapisy do godz. 23:59

Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Detalicznych

18 maja 2022 roku

Rozpoczęcie procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

24 maja 2022 roku
do godz. 16:00

Zakończenie procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

24 maja 2022 roku

Ustalenie i opublikowanie: (i) ostatecznej liczby Akcji Oferowanych; (ii) ostatecznej liczby Akcji Oferowanych inwestorom w poszczególnych transzach; oraz (iii) Ceny Emisyjnej Akcji Oferowanych

25 maja – 27 maja 2022 roku do godz. 23:59

Przyjmowanie zapisów i wpłat na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

2 czerwca 2022 roku

Przydział Akcji Oferowanych

około 20 czerwca 2022 roku

Rejestracja PDA na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych oraz Inwestorów Instytucjonalnych, którym przydzielone zostały Akcje Serii I

około 20 czerwca 2022 roku

Dopuszczenie Akcji Istniejących oraz Praw do Nowych Akcji oraz Nowych Akcji* do obrotu na GPW

około 21 czerwca 2022 roku

Zakładany pierwszy dzień notowań Akcji Istniejących oraz PDA, na rynku regulowanym GPW (dzień ten jest zależny od decyzji GPW i KDPW)

 
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+