Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Akcjonariusze SoftBlue zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego

Udostępnij

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SBE (SOFTBLUE), spółki notowanej na NewConnect działającej w dziedzinie IT, zdecydowało o podniesieniu kapitału zakładowego o kwotę 590 tys. zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane poprzez emisję 5,9 mln akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł. Cena emisyjna wyniesie 0,71 zł. Akcje w ramach oferty prywatnej będą skierowane do obecnego właściciela podmiotu przejmowanego.

Akcje serii G zostaną pokryte niepieniężnym wkładem w postaci przedsiębiorstwa, które stanowi odrębną organizację. Wartość przejmowanej firmy została oszacowana przez rzeczoznawcę oraz potwierdzona przez biegłego rewidenta. Szacowana wartość podmiotu przejmowanego wynosi ponad 4 mln zł i zostanie pokryta poprzez prywatną emisję akcji. Docelowo akcje maja być notowane na rynku NewConnect, jednakże zgodnie z zawartą umową procedura wprowadzenia akcji nie zostanie rozpoczęta wcześniej niż po 4 latach od jej zawarcia.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego przejęcia. Kompetencje kadry podmiotu przejmowanego oraz wsparcie technologiczne pozwoli na wejść na wyższy poziom. Liczymy, że ta transakcja znacząco zwiększy naszą skalę działalności. Myślę, że przełoży się to na wzrost naszej wartości wewnętrznej. Wraz z przejęciem zwiększymy również liczbę realizowanych projektów. Prywatna emisja akcji była naszym zdaniem najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Emisja jest niezbędna w celu doprowadzenia całego procesu przejęcia do finału.– komentuje Michał Kierul, prezes zarządu SoftBlue SA.

Podmiotem przejmowanym jest IT Kontekst Wojciech Oczkowski przedsiębiorstwo z sektora IT posiadające wieloletnie doświadczenie w dziedzinie informatyki, które zapewni SoftBlue wsparcie kadrowe oraz związane ze świadczeniem usług w branży IT. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie rozwoju oprogramowania dla przedsiębiorstw z wielu branż m.in. dla sektora medycznego oraz finansowego.

SoftBlue zaraportowało 15,1 mln zł przychodów w 2021 r., o 8,7 mln zł więcej niż w 2020 r., co stanowi dwukrotny wzrost rdr. Bardzo dobre wyniki sprzedażowe były konsekwencją rozwoju skali działalności Spółki. Dzisiaj Spółka opublikuje swoje wyniki za I kwartał br.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+