Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Medicalgorithmics zamierza sprzedać aktywa Medi-Lynx

Udostępnij

MDG (MEDICALG) zawał umowę opcji sprzedaży wybranych aktywów Medi-Lynx na rzecz podmiotu z branży medycznej w USA. Kupujący udzieli też Medi-Lynx pożyczki do kwoty 2,5 mln USD

"Realizacja Opcji Nabycia możliwa jest w ciągu 60 dni od dnia w którym na rachunek bankowy Spółki i Medi-Lynx wpłynie pierwsza transza Pożyczki. Kupujący nie może wykonać Opcji Nabycia jeżeli nie przekazuje transz Pożyczki zgodnie z umową Pożyczki. Przedmiotem Opcji Nabycia będą Nabywane Aktywa. Nabywane Aktywa zostaną wskazane w umowie, która będzie przenosić ich własność na Kupującego" - podano w komunikacie

W przypadku realizacji przez kupującego opcji nabycia, spółka zawrze z kupującym umowę świadczenia usług wsparcia i sprzedaży urządzeń.

Dodano, że umowa opcji nabycia może być rozwiązana przez Medi-Lynx za wynagrodzeniem w wysokości 1 mln USD.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+