Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Zysk netto grupy PKO Banku Polskiego w I kwartale 2022 r. przekroczył 1,4 mld zł

Udostępnij
  • Zysk netto grupy PKO Banku Polskiego w I kwartale 2022 r. przekroczył 1,4 mld zł i był o ponad 20 proc. wyższy niż przed rokiem.
  • Grupa systematycznie zwiększała skalę działania. Jej aktywa wzrosły o 9,6 proc. r/r i wyniosły 422 mld zł.
  • W reakcji na agresję Rosji na Ukrainę Grupa błyskawicznie włączyła się wielowymiarowe działania pomocowe, kierowane zarówno do uchodźców, jak i pracowników spółek Grupy prowadzących działalność na Ukrainie.
  • Bank rozwijał także transformację cyfrową, wprowadzając nowe funkcje aplikacji i dynamicznie zwiększał udział kanałów zdalnych oraz botów w obsłudze klienta.
  • PKO Bank Polski wypłaci akcjonariuszom 2,287 mld zł dywidendy z zysku za 2021 r.

Grupa Kapitałowa PKO (PKOBP) wypracowała w I kwartale 2022 r. wysoki wynik, który przekroczył 1,4 mld zł i był o ponad 20 proc. wyższy niż przed rokiem. Aktywa Grupy wzrosły o 9,6 proc. r/r do poziomu 422 mld zł. Bank zwiększył rentowność mierzoną zwrotem z kapitału (ROE) do 13 proc., a dzięki ponad 25 proc. wzrostowi dochodów oraz utrzymaniu kontroli kosztów, osiągnął wskaźnik C/I na poziomie 39,4 proc. Od pierwszych dni agresji Rosji na Ukrainę PKO Bank Polski włączył się także w wielowymiarowe działania pomocowe kierowane zarówno do uchodźców, jak i pracowników spółek Grupy prowadzących działalność na Ukrainie.

- Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego w pierwszym kwartale 2022 r., mimo zmiennego otoczenia rynkowego, osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe. Pierwszy kwartał był okresem dalszego wzrostu skali biznesu oraz poprawy wyniku na działalności bankowej. Digitalizacja usług, a co za tym idzie wysoki poziom zaawansowania cyfrowego przełożył się na wzrost udziału kanałów zdalnych w sprzedaży. Wypracowana dochodowość ROE na poziomie 13 proc. oraz silna baza kapitałowa stwarzają solidne podstawy dla dalszego finansowania rozwoju gospodarki, co jest szczególnie istotne w kontekście wyzwań wywołanych przez wojnę, czy konieczność przyspieszenia transformacji energetycznej
- podkreśla Iwona Duda, prezes zarządu PKO Banku Polskiego.

- Nowa rzeczywistość wywołana agresją Rosji na Ukrainę spowodowała, że po 24 lutego PKO Bank Polski koncentrował wysiłki na zapewnieniu Polakom dostępu do gotówki i równolegle, na działaniach pomocowych dla obywateli Ukrainy. PKO Bank Polski, dzięki wysiłkowi pracowników i sprawności organizacyjnej, zdał bardzo dobrze ten egzamin
– dodaje Iwona Duda.

Wysoki wynik w nowych warunkach geopolitycznych

Wynik netto grupy PKO Banku Polskiego w I kwartale 2022 r. przekroczył 1,4 mld zł i był o ponad 20 proc. wyższy niż przed rokiem. Wzrost wyniku netto był przede wszystkim determinowany przez poprawę wyniku na działalności biznesowej, który przekroczył poziom 4,5 mld zł, głównie w efekcie wzrostu wyniku z tytułu odsetek o 38,4 proc. oraz wyniku z tytułu prowizji i opłat o 14,1 proc.

Ćwierć biliona złotych finansowania udzielonego klientom i solidny wzrost wolumenu kredytów korporacyjnych

Aktywa Grupy w I kwartale 2022 roku wzrosły o 9,6 proc. r/r i wyniosły 422 mld zł, oszczędności klientów wzrosły w dwucyfrowym tempie do 322 mld zł, a finansowanie udzielone klientom wyniosło blisko 250 mld zł. Tym samym Bank przekroczył kolejną, symboliczną barierę w wartości wsparcia przeznaczonego na rozwój krajowej gospodarki i polskich rodzin. Do wypracowania wysokiego zysku netto przyczyniło się utrzymanie dyscypliny kosztowej z dynamiką kosztów zdecydowanie niższą niż dynamika dochodów, co pozwoliło na wypracowanie wskaźnika C/I na poziomie 39,4 proc. W pierwszym kwartale wyraźnemu przyspieszeniu uległ także wzrost kredytów korporacyjnych do poziomu 13,8 proc. r/r, który w samym pierwszym kwartale wzrósł o 5,6 proc.

Dobra jakość portfela kredytowego i silna pozycja kapitałowa

Jakość portfela kredytowego kontynuowała stopniową poprawę ze wskaźnikiem NPL na poziomie 3,93 proc. Kwartalny koszt ryzyka w I kwartale 2022 r. wyniósł 0,76 proc, uwzględniając 314 mln rezerw utworzonych na ekspozycje banku w Ukrainie. Bank utrzymał także silną pozycję kapitałową i płynnościową. Łączny współczynnik kapitałowy grupy banku po pierwszym kwartale 2022 roku wyniósł 17,5 proc. i znajdował się znacznie powyżej tak minimów regulacyjnych, jak i wymogów do wypłaty dywidendy. Bardzo dobra kondycja spółki pozwoliła akcjonariuszom na podjęcie decyzji o wypłacie w formie dywidendy 2,287 mld zł z zysku za 2021 r.

Aktywne i wielowymiarowe zaangażowanie w działania pomocowe na rzecz obywateli Ukrainy

Od pierwszych chwil agresji Rosji na Ukrainę, Grupa Kapitałowa Banku zaangażowała się w akcje pomocowe, udzielając wielowymiarowego wsparcia uchodźcom, nie tylko w zakresie pomocy humanitarnej, ale również oferując szeroki pakiet udogodnień biznesowych. Bank uprościł proces zakładania konta bankowego dla obywateli Ukrainy, w wyniku czego do 31 marca 2022 roku bank otworzył dla nich prawie 218 tys. rachunków w specjalnej ofercie. Bank umożliwił również obywatelom Ukrainy szybkie i bezpłatne wydanie tymczasowej karty do konta, a także zniósł opłaty m.in. za prowadzenie rachunku i zlecenia przelewów zagranicznych do banków w Ukrainie. Uruchomił także specjalną infolinię dla klientów Kredobanku. Klienci PKO Banku Polskiego mogą korzystać z aplikacji mobilnej IKO, która ułatwia zarządzanie finansami i jest dostępna także w języku ukraińskim. Bank jako jedyny w Polsce umożliwił również wymianę hrywny na złote po kursie ustalonym przez Narodowy Bank Ukrainy. Do tej pory zrealizowano 58 tys. transakcji wymiany hrywny, bez opłat i spreadu. Usługa dostępna jest już obecnie w 100 oddziałach banku. Ostatnio bank, w ramach pakietu świadczeń dla przedsiębiorców z Ukrainy, zaoferował im możliwość założenia rachunku firmowego, bez wybranych opłat przez 12 miesięcy.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego błyskawicznie włączyła się w akcję #PomocDlaUkrainy. Bank wraz z swoją Fundacją, jako pierwszy w Polsce, uruchomił powszechną zbiórkę pieniędzy na rzecz uchodźców wojennych. Do tej pory na konto Fundacji Banku trafiło ponad 11 mln zł, z czego ponad 5,5 mln zł przekazano już do 50 organizacji pomagającym uchodźcom oraz potrzebującym bezpośrednio w Ukrainie. Z dotychczasowych środków udało się zakupić m.in. karetkę oraz specjalistyczne urządzenia medyczne (samochody transportowe, niezbędne leki, setki ton żywności i rzeczy codziennego użytku). PKO Bank Polski wspiera również pracowników swojej ukraińskiej spółki Kredobank. Z własnych środków zorganizował pomoc dla prawie 900 pracowników Grupy w Ukrainie oraz ich rodzin.

Kredobank – stabilna sytuacja płynnościowa

Sytuacja płynnościowa Kredobanku, pomimo trwającego konfliktu w Ukrainie, utrzymuje się na stabilnym i bezpiecznym poziomie. Spółka nie odnotowała spadku miar płynności i istotnego odpływu depozytów. Ponadto, Kredobank został zaklasyfikowany przez Narodowy Bank Ukrainy do grupy ważnych systemowo banków Ukrainy. Z sieci 81 placówek w sposób stały otwartych jest obecnie między 50 a 60 jednostek, a działalność banku jest kontynuowana w regionach nieobjętych aktywnymi działaniami wojennymi.

Portfel kredytów CHF – rośnie liczba pozytywnie zakończonych mediacji

W I kwartale 2022 roku PKO Bank Polski kontynuował oferowanie ugód dla klientów indywidualnych posiadających aktywne kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich. Od startu programu klienci banku złożyli prawie 25 tys. wniosków o mediacje. Proces przebiega bardzo sprawnie i zaowocował już 13 tys. pozytywnie zakończonych mediacji, które oczekują na sfinalizowanie. Udział mediacji zakończonych pozytywnie w stosunku do mediacji zakończonych ogółem wynosi około 78 proc..

Rosnący udział klientów cyfrowych – rekordowa liczba transakcji

W I kwartale 2022 roku Grupa PKO Banku Polskiego konsekwentnie rozwijała nowoczesne usługi i produkty, w tym także te, oferowane poprzez kanały zdalne. Liczba aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej IKO systematycznie rośnie i na koniec marca 2022 roku wyniosła ponad 6,4 mln, co oznacza wzrost o 18 proc. r/r. W I kwartale 2022 roku odnotowano również rekordową liczbę transakcji przeprowadzonych w aplikacji IKO. Wyniosła ona blisko 140 mln, co oznacza wzrost o 44 proc. r/r.

Rozwój technologiczny – nowe funkcje aplikacji

PKO Bank Polski konsekwentnie buduje ekosystem usług pozabanknowych w kanałach zdalnych, w szczególności w aplikacji mobilnej IKO. W I kwartale 2022 roku udostępnił klientom możliwość weryfikacji tożsamości pracownika banku dzwoniącego do klienta poprzez aplikację IKO. Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu znacznie zwiększa się bezpieczeństwo klientów, którzy mogą upewnić się, że rzeczywiście rozmawiają z pracownikiem banku i nie są ofiarami oszustwa. Bank z początkiem marca jako pierwszy na polskim rynku wprowadził również do oferty możliwość zakupu elektronicznego e-biletu autostradowego w systemie e-TOLL, dzięki czemu klienci wygodniej przejadą płatnymi odcinkami autostrad: A2 (Konin-Stryków) i A4 (Wrocław-Sośnica).

Digitalizacja usług - wzrost udziału kanałów zdalnych i botów w obsłudze klienta oraz funkcjach wsparcia (A.I)

Bank zwiększa udział kanałów zdalnych oraz botów w obsłudze klienta i sprzedaży. W I kwartale 2022 roku udział sprzedaży cyfrowej dla kredytów konsumpcyjnych wyniósł 79 proc., a liczba wniosków złożonych przez klientów w bankowości internetowej iPKO i mobilnej IKO wyniosła 320 tys. co oznacza wzrost o 68 proc. r/r. Ponad 60 proc. sprzedaży funduszy inwestycyjnych realizowana jest za pośrednictwem PKO Inwestomatu, a program ugód przeprowadzany jest w 85 proc. zdalnie.

W PKO Banku Polskim działa obecnie 12 botów konwersacyjnych, wykorzystujących sztuczną inteligencję, najstarszy z nich pracuje już ponad 2 lata. Liczba rozmów realizowanych przez roboty przekroczyła 9,5 mln. Roboty obsługują infolinię przychodzącą, wychodzącą oraz asystenta głosowego w IKO, a 100 proc. ruchu przychodzącego na infolinii banku w pierwszej kolejności obsługuje bot, który precyzyjnie kieruje klienta do konsultanta. Postępująca robotyzacja jest jednym z filarów transformacji cyfrowej PKO Banku Polskiego. Bank zrobotyzował już 185 procesów biznesowych, których łączna liczba zrealizowanych operacji przekroczyła 100 mln.

Wzrost roli ESG

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wspiera transformację energetyczną Polski i ogranicza negatywny wpływ działalności operacyjnej na środowisko. Działania banku znajdują odzwierciedlenie w poprawie ratingów ESG. Wartości ratingów na koniec I kwartału br. wynosiły: 3,7 (FTSE Russell), BBB (MSCI), 20,7 (Sustainalytics), 47 (V.E). W kwietniu br. rating MSCI podwyższono do poziomu A. Najnowszym projektem w zakresie wspierania zielonej energii, jest współfinansowanie przez Bank budowy największej farmy fotowoltaicznej w Polsce i w tej części Europy. Farma Zwartowo ma powierzchnię 300 ha i jest zlokalizowana na Pomorzu, w powiecie wejherowskim. Farma docelowo będzie dostarczała zieloną energię do ok. 153 tys. gospodarstw domowych.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+