Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

GPW przejmie Armeńską Giełdę Papierów Wartościowych

Udostępnij
  • Prezesi Zarządów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz Armeńskiej Giełdy Papierów Wartościowych (Armenia Securities Exchange, AMX) podpisali porozumienie i parafowali umowę nabycia akcji (Share Purchase Agreement)
  • Sprzedawcą 65,03% udziałów w Armenia Securities Exchange jest Centralny Bank Armenii (Central Bank of Armenia, CBoA)
  • W uroczystości podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos uczestniczyli prezydenci Polski i Armenii: Andrzej Duda, Prezydent RP oraz Wahagn Chaczaturian, Prezydent Armenii
  • 19 maja br. zgodę na nabycie udziałów w AMX wydał Zarząd GPW oraz Rada Nadzorcza GPW

24 maja 2022 r. podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos Marek Dietl, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz Hayk Yeganyan, Prezes Zarządu Armeńskiej Giełdy Papierów Wartościowych (Armenia Securities Exchange, AMX) podpisali porozumienie i parafowali umowę nabycia akcji (tzw. Share Purchase Agreement) określającą zasady nabycia przez GPW większościowego pakietu stanowiącego 65,03% udziałów w AMX. Sprzedawcą pakietu jest Centralny Bank Armenii (CBoA), który obecnie posiada 90,05% udziału w kapitale zakładowym giełdy w Erywaniu. Parafowanie umowy odbyło się w obecności Andrzeja Dudy, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wahagna Chaczaturiana, Prezydenta Republiki Armenii.

- Przejmujemy nie tylko 65 procent udziałów, ale przede wszystkim przejmujemy pewną odpowiedzialność za ormiański rynek kapitałowy. Naszym głównym celem jest przeniesienie doświadczeń z tych 30 lat polskiego rynku kapitałowego na grunt ormiański, a szerzej - na grunt południowego Kaukazu, bo Armenia odgrywa niezwykle ważną rolę jako państwo pomiędzy różnymi przepływami kapitałowymi tego regionu - chociażby siedziba Federacji Giełd Euroazjatyckich jest w Erywaniu - powiedział Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

- Cieszę się ogromnie z porozumienia, które zostało zawarte, z tej kooperacji, która teraz będzie miała miejsce. To są pierwsze zmaterializowane efekty tego, co dzieje się tu, w Davos, tego w jaki sposób Polska jest tu promowana - podkreślił Andrzej Duda, Prezydent RP podczas briefingu prasowego w trakcie drugiego dnia Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

W wyniku przeprowadzonej transakcji GPW zostanie akcjonariuszem większościowym AMX z pakietem 967 akcji, stanowiącym 65,03% udział w kapitale zakładowym spółki. CBoA będzie posiadać 372 akcji stanowiących 25,02% udział w kapitale zakładowym spółki. Natomiast pozostałe 9,95%, czyli 148 akcji są akcjami własnymi AMX.

Ponadto, w wyniku transakcji GPW pośrednio obejmie kontrolę nad Central Depository of Armenia (Centralny Depozyt Papierów Wartościowych w Armenii, CDA), w którym AMX posiada obecnie 100% udział w kapitale zakładowym.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+