Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Zarząd PHN rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 184 mln zł

Udostępnij

Zarząd PHN zarekomendował walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 18,4 mln PLN z zysku netto za 2021 r. na dywidendę, tj. wypłatę 0,36 PLN na akcję. Pozostałą kwotę zysku netto za ubiegły rok, wynoszącą 54,2 mln PLN, Zarząd proponuje przekazać na powiększenie kapitału zapasowego i przeznaczenie na realizację programu inwestycyjnego.

PHN od wielu lat regularnie wypłaca dywidendę swoim akcjonariuszom. W ubiegłym roku spółka wypłaciła dywidendę w łącznej wysokości 17,9 mln PLN, tj. w kwocie 0,35 PLN za jedną akcję. W tym roku, pomimo utrzymującej się trudnej sytuacji makroekonomicznej spowodowanej głównie pandemią COVID-19,  stabilne wyniki finansowe Grupy PHN pozwolą nie tylko na realizację bieżących projektów inwestycyjnych, ale również na wypłatę zysku akcjonariuszom spółki.

Jesteśmy spółką regularnie dzielącą się zyskiem z naszymi akcjonariuszami. Pomimo trudnej sytuacji makroekonomicznej i wysokich kosztów finansowania planujemy w tym roku realizować ambitny program inwestycyjny, zwiększając wartość naszej Grupy – powiedział Marcin Mazurek, prezes zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

Biorąc pod uwagę koszty pozyskania finansowania na rynku rekomendujemy przeznaczenie na dywidendę 25 procent zysku za 2021 r., co pozwoli nam na prowadzenie projektów inwestycyjnych bez potrzeby znaczącego zaciągania długu – dodał Marcin Mazurek.

Rekomendacja zakłada ustalenie dnia dywidendy na 18 sierpnia 2022 r. a terminu wypłaty dywidendy na 31 sierpnia 2022 r. Ostateczna decyzja o podziale zysku zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+