Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Zarząd LW Bogdanka rekomenduje dywidendę

Udostępnij

Zarząd LWB (BOGDANKA) podjął uchwałę w sprawie wniosku do walnego zgromadzenia spółki, dotyczącego podziału zysku netto za 2021 r.

Propozycja przewiduje, by zysk netto w wysokości 291,6 mln zł wypracowany w 2021 podzielić w następujący sposób:

kwotę 85 mln zł, tj. 2,50 złotych na jedną akcję przeznaczyć na dywidendę

pozostałą kwotę, tj. 206,6 mln zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy .

Jednocześnie zarząd zaproponował ustalenie 4 lipca 2022 roku, jako dnia dywidendy oraz 20 lipca 2022 roku, jako dnia wypłaty dywidendy.

Powyższa propozycja jest zgodna z ogłoszoną przez Spółkę polityką dywidendową przedstawioną w przyjętej w grudniu 2020 r. Strategii rozwoju LW Bogdanka S.A. Obszar Wydobycie Grupy ENEA do 2030 r. (perspektywa do 2040 r.).

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+