Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Zysk netto Amiki spadł w pierwszym kwartale o 91,5%

Udostępnij

Największy polski producent AGD odczuwa silną presją kosztową, która wraz z efektem wysokiej bazy porównawczej negatywnie wpłynęła na dynamiki rezultatów finansowych prezentowane w ujęciu rocznym.

Grupa Amica w pierwszym kwartale 2022 roku zwiększyła przychody o blisko 6% rok do roku, do 844 mln zł. Jednocześnie jednak, podobnie jak cała branża, największy polski producent AGD istotnie odczuł skokowy wzrost bazy kosztowej, co w naturalny sposób mocno zmniejszyło osiągnięte w minionym kwartale wyniki finansowe.

- W pierwszym kwartale 2022 roku ceny surowców, komponentów czy frachtu były bardzo wysokie, na nasze koszty wpływają też wyższe wynagrodzenia pracowników. Tymczasem przed rokiem, w pierwszym kwartale 2021 roku, bazowaliśmy jeszcze w dużej części na umowach z dostawcami, które były wynegocjowane w roku 2020, dzięki czemu nie odczuwaliśmy jeszcze znacząco presji kosztowej – mówi Michał Rakowski, członek Zarządu Grupy Amica ds. finansowych i zasobów ludzkich.

- Ogólnorynkowe podwyżki cen sprzętów AGD próbują dogonić wzrost bazy kosztowej, ale ze względu na uwarunkowania rynkowe następuje opóźnienie w efektywności zmian cenników względem ponoszonych kosztów. To sprawia, że producenci AGD w naturalny sposób osiągają w takim okresie niższe marże. Pod tym względem rok 2022 będzie na pewno bardzo wymagający, tym bardziej że trudno oszacować finalne skutki wojny na terytorium Ukrainy – dodaje CFO Grupy Amica.

Na koniec marca 2022 roku wskaźnik długu netto do EBITDA pozostał na bezpiecznym poziomie, a Grupa Amica wykazała blisko 63 mln zł środków pieniężnych (poziom nieco wyższy rdr i kdk).

- W minionym kwartale, pomimo nieporównywalnych zysków, zaksięgowaliśmy porównywalne rok do roku przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, które w głównej mierze były wypadkową znacznej redukcji należności i zobowiązań. Z kolei patrząc na całkowity cash flow, to o ile przed rokiem był na poziomie minus 38 mln zł, o tyle w pierwszym kwartale br. było to 2,5 mln zł na plusie – wskazuje Michał Rakowski.

Jednocześnie Grupa Amica kontynuuje swoją działalność społeczną, która od wybuchu wojny za wschodnią granicą w dużym stopniu koncentruje się na pomocy uchodźcom, w tym rodzinom swoich ukraińskich pracowników. Do tej pory firma zorganizowała zakwaterowanie dla blisko 50 osób, a także systemowe wsparcie, które umożliwi im szybką adaptację do nowego otoczenia. Jednocześnie Grupa realizuje na dużą skalę darowizny sprzętu AGD, który trafił już m.in. do tymczasowego punktu na Międzynarodowych Targach Poznańskich, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wronkach i Fundacji Barka. Ponadto, we współpracy z Fundacją Polskiego Funduszu Rozwoju producent wyposażył w zestawy AGD 70 mieszkań w Mińsku Mazowieckim, w sumie przekazując 280 sprzętów. Blisko 200 kolejnych sprzętów trafiło do m. st. Warszawy, które organizuje miejsca pobytu dla uchodźców. W tym samym czasie, dzięki zaangażowaniu swoich pracowników, Grupa Amica wysłała do magazynu pod Lwowem środki opatrunkowe i produkty pierwszej potrzeby dla kobiet i dzieci.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+