Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Ruszają zapisy w wezwaniu na akcje Alumetal

Udostępnij

Od 13 czerwca inwestorzy mogą składać zapisy na sprzedaż akcji AML (ALUMETAL) w wezwaniu ogłoszonym przez Hydro, wywodzącą się z Norwegii wiodącą firmę w branży aluminiowej i energetyce. Zapisy będą przyjmowane do 12 lipca br.

Hydro oferuje 68,40 zł za każdą akcję Alumetal, co oznacza premię w wysokości 4,7% wobec ceny akcji Alumetal na zamknięciu sesji w dniu poprzedzającym ogłoszenie wezwania. Jest ona również o 9,5% wyższa od średniej ceny ważonej wolumenem obrotu z sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania.

Cena oferowana w wezwaniu odpowiada łącznej cenie 1.066 mln zł za 100% akcji. Ponadto, 27 lipca 2022 r. Alumetal wypłaci dywidendę w wysokości 6,80 zł na akcję, czyli łącznie 106 mln zł, inwestorom będącym akcjonariuszami spółki w dniu dywidendy, tj. 28 kwietnia 2022 r. Cena oferowana w wezwaniu oraz wypłacana dywidenda wynoszą łącznie 75,20 zł na akcję.

8 czerwca br. zarząd Alumetal wydał pozytywną opinię na temat wezwania, stwierdzając, że oferowana cena odpowiada wartości godziwej spółki.

Zakończenie wezwania będzie uzależnione od spełnienia zwyczajowych warunków zawartych w dokumencie wezwania, w tym uzyskania przez Hydro stosownej zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców oraz nabycia co najmniej 66% wszystkich akcji będących w obrocie. Hydro zawarło już porozumienie z dwoma członkami Rady Nadzorczej Alumetal oraz wszystkimi członkami Zarządu Alumetal, posiadającymi łącznie około 39% akcji spółki, którzy zobowiązali się do złożenia zapisów na sprzedaż w wezwaniu wszystkich posiadanych akcji po cenie wezwania.

Harmonogram wezwania

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów

13 czerwca 2022 r.

Zakończenie przyjmowania zapisów

12 lipca 2022 r.

Zawarcie transakcji sprzedaży akcji

15 lipca 2022 r.

Rozliczenie transakcji sprzedaży akcji

19 lipca 2022 r.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+