Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

[wideo] Omówienie wyników Atrem za I kwartał 2022

Udostępnij

Omówienie wyników I kwartału 2022 roku spółki ATR (ATREM) przez jej prezesa Andrzeja Goławskiego oraz Mikołaja Jerzego. Przychody Spółki w I kwartale 2022 roku wyniosły 32,5 mln PLN, co oznacza wzrost o 15,8 mln PLN w stosunku do analogicznego okresu w 2021 roku (wzrost przychodów o 94%). Spółka wygenerowała w I kwartale 2022 roku zysk z działalności operacyjnej na poziomie 1,3 mln PLN, wobec straty -0,9 mln PLN w pierwszych 3 miesiącach 2021 roku. Tematy odcinka:

  • Omówienie wyników za IQ2022
  • Rola Atremu w uniezależnieniu od Rosji
  • Atrem aktywny na 3 odcinkach realizacji Baltic Pipe
  • Ograniczenia w powstawaniu farm wiatrowych
  • Atrem w elektroenergetyce, przyłączanie i modernizacje sieci
  • Inne ciekawe projekty spółki - Metro Warszawskie, Wody Polskie
  • Inflacja w branży, wzrosty kosztów. Odpływ pracowników z Ukrainy

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+