Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Budimex przedstawił założenia polityki dywidendowej, będzie dążył do wypłaty 100% zysku za lata 2022-2026

Udostępnij

BDX (BUDIMEX) przyjął założenia polityki dywidendowej na lata 2022-2026. Zarząd spółki będzie w tym okresie dążył do przedkładania rekomendacji wypłaty dywidendy w wysokości 100% wypracowanego zysku netto.

Dodano jednak, że ostateczna rekomendacja będzie zależała także od innych czynników, w tym m.in. realizowanych wydatków inwestycyjnych, konieczności pokrycia strat z ubiegłych czy ryzyka naruszenia kowenantów wynikających z wiążących spółkę umów kredytowych lub warunków emisji obligacji.

"Polityka dywidendowa w zakresie wypłaty dywidendy będzie podlegała okresowym przeglądom Zarządu, a ostateczna decyzja w zakresie wysokości dywidendy oraz szczegółowych warunków wypłaty zostanie każdorazowo podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki. Zarząd Budimex S.A" - zaznaczono w komunikacie

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+