Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Cavatina Holding przeprowadzi kolejną emisję obligacji

Udostępnij

CAV (CAVATINA) zaoferuje inwestorom kolejną serię obligacji w ramach której zamierza wyemitować 3,5-letnie papiery o wartości do 20 mln zł. Zapisy będą przyjmowane w dniach 1-11 lipca 2022 r., a funkcję oferującego pełni Michael/Ström Dom Maklerski. W przeprowadzonej w czerwcu emisji spółka uplasowała obligacje o wartości 40 mln zł, a redukcja złożonych zapisów wyniosła 37%.

- Bardzo dziękujemy wszystkim inwestorom, którzy złożyli zapisy na obligacje w zakończonej emisji. Alokacja walorów zakończyła się wyraźną redukcją, dlatego jeszcze w lipcu organizujemy kolejną emisję w ramach  programu skierowanego do inwestorów detalicznych. Mamy nadzieję, że pozwoli ona zaspokoić zgłoszony przy okazji poprzedniej emisji popyt oraz zachęci kolejnych inwestorów– mówi Daniel Draga, Wiceprezes Zarządu Cavatina Holding S.A.

Cavatina Holding S.A. zdecydowała o emisji do 20 000 obligacji serii P2022C o wartości nominalnej 1 000 zł i oprocentowaniu bazującym na WIBOR 6M powiększonym o marżę 6%. Funkcję oferującego tak jak przy okazji wcześniejszych emisji będzie pełnić Michael/Ström Dom Maklerski. Zapisy będą przyjmowane w dniach 1-11 lipca 2022 r. w oddziałach oferującego oraz w domach maklerskich wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego: DM BDM i Noble Securities. Dzień przydziału obligacji przewidziany jest na 20 lipca 2022 r., a obligacje mają zadebiutować na rynku Catalyst pod koniec lipca 2022 r.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonej emisji zawarte są w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji zamieszczonych na stronie www spółki.

Emisja prowadzona jest na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF 10 stycznia 2022 r pozwalającego na emitowanie zabezpieczonych obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł w ramach  programu emisji obligacji ustanowionego we wrześniu 2021 r.  W czerwcu 2022 r. spółka uplasowała w ofercie publicznej obligacje serii P2022B o wartości 40 mln zł, a inwestorzy złożyli zapisy o wartości 63,4 mln zł, co oznacza stopę redukcji około 37%. Pierwsza emisja w ramach tego programu w której spółka uplasowała obligacje serii P2022A o wartości ponad 40 mln zł, które zadebiutowały na Catalyst 11 marca 2022 r. została przeprowadzona w pierwszym kwartale 2022 r.

Cavatina Holding S.A. to notowany na GPW, jeden z największych polskich deweloperów biurowych. Spółka kontynuuje proces dywersyfikacji źródeł finansowania, mający na celu wsparcie realizacji strategicznego celu Grupy, czyli osiągnięcia 1 mln mkw. portfela inwestycji w 2025 r. Oprócz ustanowionego we wrześniu programu obligacji do 200 mln zł, w ramach którego przeprowadzana została obecna emisji, w grudniu 2021 r. spółka ustanowiła nowy, bezprospektowy program emisji obligacji do kwoty 200 mln zł, które mogą być oferowane wybranym inwestorom kwalifikowanym.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+