Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Ten Square Games zamyka prace nad projektem Football Elite

Udostępnij

Zarząd TEN (TSGAMES) podjął decyzję o zamknięciu prac nad grą Football Elite. W ocenie Zarządu optymalizacja projektu zajęłaby wiele miesięcy, a poniesione koszty byłyby niewspółmierne do potencjalnych przychodów i rozmiaru segmentu tego typu gry.

"Decyzja o zamknięciu projektu została podjęta po przeprowadzeniu w czerwcu analizy kosztów marketingowych w zestawieniu z potencjałem rynkowym i zaangażowaniem graczy, którzy mogli testować nową grę" - podano w komunikacie

Na koniec czerwca 2022 r. wartość skapitalizowanych kosztów związanych z produkcją gry Football Elite wyniosła około 8,5 mln zł. Spółka dokona odpisu z tytułu utraty wartości aktywa niematerialnego w tej samej wysokości.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+