Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Tauron pozyskał 4 mld zł finansowania

Udostępnij

TPE (TAURONPE) zawarł umowę kredytu na kwotę 4,0 mld zł z konsorcjum banków, w skład którego wchodzą: PKO (PKOBP), PEO (PEKAO), CaixaBank S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, BHW (HANDLOWY), Erste Group Bank AG, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce, SPL (SANPL) i China Construction Bank (Europe) S.A. Oddział w Polsce.

Kredyt może być przeznaczony na refinansowanie zadłużenia Grupy, finansowanie inwestycji w OZE oraz finansowanie wydatków ogólnokorporacyjnych.

Środki z Umowy Kredytu, którą dzisiaj podpisaliśmy, wzmocnią stabilność finansową Grupy TAURON i pozwolą na realizację inwestycji wynikających z naszej strategii ogłoszonej w czerwcu 2022 r. Zawarcie tej umowy jest dowodem zaufania instytucji finansowych do Zielonego Zwrotu TAURONA, który realizujemy w naszej codziennej pracy. Jednym z elementów rozwoju firmy jest bowiem przekonanie rynku finansowego do naszych działań, a dzisiejsza umowa dowodzi, że to zaufanie rynku finansowego mamy – wyjaśnia prezes zarządu Grupy TAURON, Paweł Szczeszek.

Środki w ramach umowy kredytowej będą mogły być wykorzystane na: refinansowanie istniejącego kredytu konsorcjalnego, finansowanie wydatków inwestycyjnych Grupy TAURON, w tym segmentu OZE oraz finansowanie wydatków ogólnokorporacyjnych Grupy TAURON (z wyłączeniem finansowania aktywów węglowych). Z uwagi na rewolwingowy charakter kredytu, środki będą mogły być wielokrotnie wykorzystywane i spłacane w trakcie trwania umowy.

Zawarta w dziś umowa kredytu na kwotę 4 mld zł potwierdza chęć dalszego finansowego wspierania Grupy TAURON przez banki zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Wspomnieć należy, że w czwartym kwartale ubiegłego roku, TAURON zawarł dwie umowy kredytowe na łączną kwotę 3,3 mld zł (umowę z EBI na kwotę 2,8 mld zł i umowę z ERSTE na kwotę 0,5 mld zł). Podpisana dziś umowa stanowi kontynuację naszej wieloletniej i owocnej współpracy z Bankami – członkami konsorcjum – wskazuje Krzysztof Surma, wiceprezes zarządu ds. finansów TAURON. – Ujęcie w nowej umowie kredytu zobowiązania TAURON do wypełniania wskaźników zrównoważonego rozwoju jest wyrazem determinacji Grupy TAURON do realizacji Zielonego Zwrotu i dążenia do zmiany miksu energetycznego w kierunku OZE – dodaje.

Zawarcie umowy kredytu przyczyni się do wzmocnienia stabilności finansowej Grupy poprzez pozyskanie nowego źródła finansowania i wydłużenie średnioważonego terminu zapadalności zadłużenia.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+