Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

[wideo] GPW prowadzi projekt budowy własnego, autorskiego systemu transakcyjnego

Udostępnij
  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) prowadzi projekt budowy własnego, autorskiego systemu transakcyjnego - Warsaw Automated Trading System (WATS)
  • Prace nad budową WATS przebiegają zgodnie z planem i weszły w kolejny etap

Budowa autorskiego systemu transakcyjnego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), Warsaw Automated Trading System (WATS), weszła w kolejną fazę. Na początku lipca br. domom maklerskim oraz dostawcom oprogramowania udostępnione zostało środowisko testowe nowego rozwiązania technologicznego GPW.

Jesteśmy na etapie, w którym zakończyliśmy badania przemysłowe, od 4 lipca br. system uruchomiony jest w infrastrukturze GPW i po raz pierwszy ujrzał światło dzienne po wyjściu z laboratorium, które zorganizowane jest w Łodzi. Wraz z udostępnieniem systemu, udostępniliśmy także dokumentację projektową i funkcjonalną. Mając na uwadze konieczność dostosowania systemów Członków Giełdy, odbiorców informacji rynkowej oraz wszystkich innych interesariuszy, udostępniliśmy również komplet oprogramowania prototypowego służącego do podłączenia do platformy - powiedział Piotr Stasiak, Dyrektor Działu Eksploatacji Systemów GPW w cotygodniowym „Wideokomentarzu GPW” zamieszczonym na oficjalnym kanale Giełdy w mediach społecznościowych.

Jest to eksperymentalny etap prac rozwojowych nad systemem WATS: - Zbierając uwagi od rynku oraz użytkowników na Giełdzie, będziemy dalej rozwijać platformę w celu zaspokojenia potrzeb klientów. Obecny harmonogram przewiduje uruchomienie kolejnego środowiska na początku następnego roku oraz uruchomienie środowiska produkcyjnego w pierwszym kwartale 2024 roku - dodał Piotr Stasiak.

Obecnie prace nad nowym systemem transakcyjnym przebiegają zgodnie z planem: - Obecne wyniki uzyskiwane dzięki pracom badawczym oraz testom, które przeprowadziliśmy w laboratorium, potwierdzają wszystkie założenia z początku projektu oraz dają gwarancję, że parametry operacyjne wytworzonego systemu w pełni odpowiadają oczekiwaniom Giełdy i jej klientów. Platforma, którą wytwarzamy ma przede wszystkim służyć do zastąpienia kilkunastu systemów transakcyjnych na Giełdzie. Równie ważnym dla GPW celem jest możliwość komercjalizacji platformy i stanowienia konkurencji oraz alternatywy dla mniejszych giełd, dla których rozwiązania dużych dostawców są zbyt drogie lub ich wdrożenie wymaga zbyt dużego zaangażowania środków - podsumował Dyrektor Działu Eksploatacji Systemów GPW.

Budowa systemu transakcyjnego WATS to szczególny projekt realizowany na GPW. Wartość projektu szacowana jest na 90 mln zł, w tym dofinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wynosi 30,27 mln zł. Wdrożenie systemu planowane jest w I kw. 2024 r.  

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+