Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Bowim miał wstępnie 100,8 mln zł zysku netto w pierwszym półroczu

Udostępnij

Zgodnie z przedstawionym wstępnymi, szacunkowymi danymi, przychody BOW (BOWIM) za pierwsze półrocze 2022 r. wyniosły 1 431 768 tys. zł, o 451 908 tys. zł więcej wobec analogicznego okresu ubiegłego roku.

Spółka szacuje, że zysk operacyjny w zakończonym półroczu był równy 158 819 tys. zł, a zysk netto 100 814 tys. zł. W pierwszym półroczu 2021 r. było to odpowiednio 149 994 tys. zł i 110 493 tys. zł.

"Wzrost przychodów i wyniku operacyjnego jest efektem wykorzystania dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej, w tym skokowych zmian podaży, popytu i niespotykanej dotąd zmienności cen wyrobów hutniczych w pierwszym półroczu 2022 roku" - dodano w komunikacie

W komunikacie zaznaczono jednocześnie, że przy szacowani powyższych danych, uwzględniono aktualny trend cenowy sprzedawanych wyrobów i dokonano odpisu aktualizującego wartość posiadanych zapasów do poziomu odpowiadającego obecnej ich wartości.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+