Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Minutor Energia otrzymał warunki przyłączeniowe dla budowanego wielkoskalowego magazynu energii

Zbisław Lasek, CEO Minutor Energia
Zbisław Lasek, CEO Minutor Energia
Udostępnij

MTE (MTENERGIA), notowana na New Connect spółka, która specjalizuje się w sprzedaży fotowoltaiki i produkcji magazynów energii, podała, że spółka zależna, MTR Farm PV2 sp. z o.o. otrzymała warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej o mocy do 2,5 MW dla magazynu energii (kontenerów bateryjnych) o pojemności 8 MWh. Ponadto, MTR Farm PV2 sp. z o.o. zawarła umowę dzierżawy nieruchomości gruntowej, na której posadowiony zostanie magazyn energii.

­- W ostatnim czasie uruchomiliśmy sprzedaż magazynów dla odbiorcy indywidualnego, niestety poziom sprzedaży jest niższy od oczekiwanego. Natomiast pod względem technicznym i logistycznym jesteśmy przygotowani i  produkcja magazynów nie stwarza nam żadnych problemów. Zgoda na przyłączenie do sieci magazynu o mocy do 2,5 MW to dla nas kolejny duży krok w rozwoju. Widzimy rosnące znaczenie magazynowania energii w stabilizacji całego systemu elektroenergetycznego, w tym wielkoskalowych magazynów energii. – powiedział Zbisław Lasek, prezes Grupy MINUTOR Energia.

Spółka poinformowała, że magazyn zlokalizowany będzie w mieście wojewódzkim. MTR Farm PV2 sp. z o.o. zawarła także umowę dzierżawy gruntu na 15 lat o powierzchni 75 m2, na której ulokuje magazyn energii. Wartość czynszu dzierżawnego nie odbiega od średnich rynkowych w tego typu umowach. Zakładany termin oddania do użytkowania jest przewidziany na I połowę 2023 r.

- Chcemy być kompletną grupą kapitałową. Mamy zarówno spółki posiadające i dewelopujące projekty OZE, teraz dokładamy kolejny element czyli produkcję magazynów energii. Dzięki takiej konstrukcji możemy podejmować się najbardziej skomplikowanych projektów. Jesteśmy przygotowani do rozwoju rynku OZE po stronie skomplikowanych projektów dla energochłonnych przedsiębiorstw,  możemy łatwo reagować na nowe trendy. Magazynowanie energii jest coraz mocniej nasilającym się trendem, który przewidzieliśmy. Nasz projekt wpisuje się w przyszłość rynku zarówno usług elastycznościowych jak i zmian zachodzących na rynku mocy oraz możliwości udziału w bieżącym handlu energią. Odbioru po niższych stawkach, sprzedaży po droższych, co w efekcie przekłada się na stabilizację sieci. Magazynowanie to przyszłość niezależnie od źródła pochodzenia energii  – dodał prezes MINUTOR Energia.

W ostatnim czasie spółka została wyróżniona przez GPW, która zakwalifikowała Minutor do segmentu NC Focus, skupiającego najbardziej perspektywistyczne spółki z rynku New Connect.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+