Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Caspar Asset Management ze spadkiem zysku netto w drugim kwartale

Udostępnij

CSR (CASPAR) opublikował skonsolidowany raport finansowy za 2 kwartał 2022r. Grupa wypracowała w 2 kwartale stabilne przychody ze sprzedaży na poziomie 8,6 mln zł (-1% r/r) oraz 17,6 mln zł (+1% r/r) w 1 półroczu br. Koszty rozwoju sieci dystrybucyjnej, programu motywacyjnego dla pracowników oraz przenosin na GPW przełożyły się na niższy zysk brutto: 1 mln zł w 2 kwartale oraz 3,3 mln zł w 1 półroczu br. Spółka w 1 półroczu br. kontynuowała zmianę strategii inwestycyjnej, która przynosi efekty. Wartość zarządzanych aktywów na koniec lipca wzrosła o ponad 130 mln w porównaniu z czerwcem br. Wartość wszystkich aktywów pod administracją i zarządzaniem Grupy Caspar to ponad 2,7 mld zł.

„Sytuację w drugim kwartale br. oceniam jako „stabilną z plusem”, zarówno pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem, jak i nastrojów naszych klientów, pomimo iż obecnie rynki akcji znajdują się w bessie, a więc mierzymy się z istotnym ryzykiem w zarządzaniu aktywami. W drugim kwartale 2022 r. w dalszym ciągu koncentrowaliśmy się na spółkach generujących wysokie przepływy gotówkowe, w tym na spółkach sektora energetycznego. Widzimy po wynikach lipca, iż nasza zmieniona strategia działa: na koniec miesiąca wartość aktywów asset management wzrosła o 11,3% do 745,2 mln zł, a łączna suma aktywów w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych o 4,8% do 1 320,5 mln zł w porównaniu z końcem czerwca. W najbliższym czasie nie planujemy tutaj zmian, ale cały czas szukamy okazji zakupowych i monitorujemy branże pod kątem atrakcyjności w perspektywie kolejnych kwartałów. Otwartość na pojawiające się możliwości inwestycyjne i sprawne wdrażanie nowych strategii inwestycyjnych pozwalają nam w większym stopniu korzystać ze wzrostów na rynkach, ale także, jak w ostatnich miesiącach chronić wielu klientów Spółki przed znacznymi stratami. - komentuje Leszek Kasperski, prezes zarządu Caspar Asset Management S.A.

Obecnie Grupa wygląda dużo lepiej niż rynek, który kolejny kwartał borykał się z dużymi odpływami. W tych paradoksalnie trudnych warunkach, już w trzecim kwartale, uruchomiliśmy Subfundusz Caspar Obligacji w ramach naszego FIO, który rusza z sukcesem. Uważamy, że lokowanie części środków klientów w produkty akcyjne i mieszane oraz części w obligacyjne jest dobrą propozycją w erze inflacji pozwalającą  osiągać wyższe stopy zwrotu. Obserwujemy także zainteresowanie klientów dedykowanymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, to wyraz zaufania do Caspara, ale przede wszystkim do rynków finansowych.

Cały czas rozwijamy grupę. Inwestujemy w F-Trust, naszą własną dystrybucję, która od początku działalności daje nam konkurencyjną przewagę nie tylko uniezależniając nas od innych instytucji finansowych, ale także budując wyższe marże. Inwestujemy zatem w Platformę, nasze nowe warszawskie biuro i inne placówki  oraz w pracowników, zarówno obecnych, jak i nowych, których praca przekłada się na wyższą sprzedaż.

Jesteśmy obecnie w procesie przenoszenia notowań Spółki na Rynek Główny. Realizujemy plan, na który jesteśmy gotowi już od jakiegoś czasu.”

W 1 połowie 2022 r. skonsolidowane przychody z działalności podstawowej Grupy Caspar wyniosły 17 mln zł (+ 1% r/r), przy czym wzrost ten głównie wynikał ze wzrostu wartości aktywów pod zarządzaniem i administracją Grupy. Spółka obserwuje, po trudniejszych miesiącach przełomu 2021/2022, iż nastroje klientów stabilizują. Obserwowany jest dodatkowy napływ środków dotychczasowych klientów, a także napływ nowych klientów do funduszy prowadzonych przez Grupę Caspar. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł ponad 3 mln zł (– 38 % r/r), przy czym spadek ten w dużej mierze wynikał z kosztów poniesionych w związku z rozwojem warszawskiego biura Spółki i innych placówek, w tym z zatrudnieniem nowych doradców oraz z nakładami na obszar IT. Koszty te ponoszone są przede wszystkim w obszarze dystrybucji prowadzonej przez F-Trust i Spółka spodziewa się, iż w kolejnych miesiącach nowi pracownicy powinni wygenerować dodatkową sprzedaż zarówno produktów własnych grupy Caspar, jak i innych instytucji finansowych. Spółka w drugim kwartale odnotowała także zwiększone koszty z tytułu prac związanych z przygotowaniem debiutu na Rynku Głównym GPW, które mają charakter jednorazowy. W 1 półroczu 2022 r. wzrosły koszty amortyzacji oraz zaksięgowano koszty Programu Motywacyjnego dla Pracowników.  Skonsolidowany zysk netto za I półrocze 2022 roku wyniósł ponad 2 mln zł (-45,4% r/r).

W 2 kwartale 2022 roku skonsolidowane przychody z działalności podstawowej  wyniosły 8,6 mln zł ( -1%r/r), zysk operacyjny wyniósł 1 mln zł (-60,8% r/r),a zysk netto  0,6 mln zł (-73,7% r/r).

W lipcu 2022 r. Spółka uruchomiła w ramach Caspar FIO Subfundusz Caspar Obligacji, którego środki inwestowane będą w obligacje Skarbu Państwa oraz obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa, w tym obligacje indeksowane wskaźnikiem inflacji. Jednostki funduszu dystrybuowane są poprzez TFI, gdzie można je nabyć poprzez platformę internetową tej spółki, a także poprzez F-Trust S.A. Subfundusz Caspar Obligacji jest nową ofertą dla klientów, komplementarną dla produktów akcyjnych i mieszanych i Spółka obserwuje zainteresowanie tą częścią oferty.

Spółka w ostatnich 9 miesiącach zmieniała strategię inwestycyjną koncentrując się na spółkach z sektora energetycznego, zbrojeniowego i surowcowych. Nowa strategia pozytywnie wpływa na wartość aktywów pod zarządzaniem. Zgodnie z raportem bieżącym z dnia 3.08.2022r. wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management na dzień 31.07.2022r. zauważalnie wzrosła w porównaniu z dniem 30.06.2022r.: w segmencie asset management o 11,3% do 745,2 mln zł, a łączna suma aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych o 4,8% do 1 320,5 mln zł.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+