Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Comperia chce skupić własne akcje

Udostępnij

Porządek obrad zwołanego na 14 września Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy CPL (COMPERIA) przewiduje podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych spółki.

Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez na nabycie akcji wraz z kosztami wynosi nie więcej niż 4,2 mln zł i pochodzić ma ze środków zgromadzonych w kapitale rezerwowym utworzonym z zysku netto za 2021 rok.

Cena nabycia jednej akcji zostanie określona przez zarząd w drodze uchwały, z uwzględnieniem warunków rynkowych, aktualnych w momencie ogłoszenia przez spółkę zaproszenia do składania ofert sprzedaży jednak będzie się ona zawierała między 2.31 zł, a 11.33 zł.

Zarząd ma być upoważniony do jednokrotnego lub wielokrotnego nabywania akcji w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 14 września 2023 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków objętych budżetem skupu.

Spółka może nabywać akcje własne w transakcji lub transakcjach zawieranych poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, przeprowadzanych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży akcji przez wszystkich akcjonariuszy. W związku  tym walne ma również powołać pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania spółki w transakcjach nabywania akcji własnych od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami zarządu spółki.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+