Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Photon Energy rozpoczyna budowę szóstej elektrowni w Rumunii

Georg Hotar, CEO Photon Energy / Photon Energy
Georg Hotar, CEO Photon Energy • Photon Energy
Udostępnij
  • Photon Energy kontynuuje rozwój w Rumunii, rozpoczynając budowę szóstej elektrowni fotowoltaicznej na tym strategicznym rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Zlokalizowana w pobliżu miasta Teiuș elektrownia będzie miała moc 4,8 MWp i oczekiwany wolumen produkcji ok. 7,1 GWh energii odnawialnej rocznie.
  • Do końca 2022 r. spółka planuje uruchomić w Rumunii elektrownie o mocy 32 MWp, zwiększając tym samym łączną moc zainstalowaną w ramach portfela własnego do ponad 120 MWp. Niedawno rozpoczęte zostały budowy pierwszych pięciu rumuńskich elektrowni w pobliżu miast Șiria, Aiud i Calafat o łącznej mocy 16,5 MWp.
  • Po ukończeniu budowy szóstej elektrowni fotowoltaicznej w Rumunii portfel instalacji własnych PEN (PHOTON) zwiększy się do 94 o łącznej mocy 113,1 MWp, z czego energia wytworzona przez 97 MWp sprzedawana będzie bezpośrednio na rynku.

Photon Energy ogłosiła rozpoczęcie budowy szóstej rumuńskiej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 4,8 MWp. Wysokowydajne moduły fotowoltaiczne typu bi-facial zamontowane na jednoosiowych trackerach będą dostarczać około 7,1 GWh energii odnawialnej rocznie do sieci Distribuție Energie Electrică Romania, która będzie sprzedawana na zasadach rynkowych, tj. bez żadnego wsparcia państwa. Nowa elektrownia ma rozpocząć funkcjonowanie w IV kwartale 2022 r.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z możliwości rozpoczęcie budowy kolejnej naszej inwestycji w Rumunii, jednym z kluczowych dla nas rynków Europy Środkowo-Wschodniej, realizując strategię wzrostu grupy, ogłoszoną w ramach celów finansowych na 2022 r. Uruchomienie elektrowni w Teiuș będzie kolejnym, ważnym krokiem na drodze do osiągnięcia naszego celu, jakim jest posiadanie w Rumunii na koniec 2022 r. instalacji o łącznej mocy ok. 32 MWp. Nowe aktywa zwiększą moc naszego portfela elektrowni własnych do ponad 120 MWp

- powiedział Georg Hotar, CEO Photon Energy.

Zlokalizowana w pobliżu miasta Teiuș, w rumuńskim okręgu Alba, elektrownia obejmie 10 hektarów nieużytków i zostanie wyposażona w ok. 8700 modułów słonecznych.

Po uruchomieniu tego projektu spółka będzie posiadać i obsługiwać 94 własne elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 113 MWp, z czego energia wytworzona przez instalacje o mocy 97 MWp będzie sprzedawana bezpośrednio na rynku energii.

Elektrownia jako własność grupy będzie obsługiwana przez spółkę celową należącą do Photon Energy Group.

Obecnie spółka realizuje projekty fotowoltaiczne w Rumunii o łącznej mocy 235,4 MWp, z czego 21,2 MWp jest w budowie, a 12,0 MWp znajduje się w fazie gotowości do budowy.

W ujęciu globalnym spółka rozwija projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 825 MWp na kluczowych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i w Australii (z uwzględnieniem powyższych projektów w Rumunii). Spółka oczekuje, że pozostałe instalacje w Rumunii zostaną zbudowane i oddane do użytku w 2023 i 2024 r., co spowoduje, że rynek rumuński znacząco przyczyni się do osiągnięcia celu, jakim jest zwiększenie łącznej mocy elektrowni własnych Photon Energy Group do poziomu co najmniej 600 MWp do końca 2024 r.

W oparciu o prognozy cen energii na pozostałą część 2022 r. spółka niedawno podniosła swoje szacunki finansowe dotyczące skonsolidowanych przychodów w 2022 r. do 85,0 mln EUR wobec 36,4 mln EUR odnotowanych w 2021 r. (+133,8% r/r) oraz wyniku EBITDA do 24,0 mln EUR wobec 9,6 mln EUR osiągniętych w 2021 r. (+150,4% r/r).

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+