Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

WZA Macrologic SA zdecyduje o skupie akcji za równowartość ubiegłorocznego zysku

Udostępnij
Wśród projektów uchwał na marcowe WZA znajduje się również propozycja podziału ubiegłorocznego zysku. Zarząd spółki rekomenduje przeznaczenie całej kwoty na skup akcji własnych w maksymalnym terminie 9 miesięcy od dnia podjęcia uchwały. Spółka miałby nabyć nie więcej niż  94.436  akcji (5% kapitału) w cenie między 50 zł a 80 zł. Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym lub poza rynkiem regulowanym w trybie: składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, ogłoszenia, wezwania, zawierania transakcji poza zorganizowanym obrotem giełdowym. Środki na ten cel mają pochodzić ze specjalnie utworzonego kapitał rezerwowy w wysokości 6.700.175,72 zł.

Macrologic S.A. posiada już 94.436 akcji własnych, które stanowią 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Pakiet ten został objęty w dniu 27 sierpnia 2015. Zgodnie z zapisami Regulaminu Spółka nabyła akcje w celu zaoferowania pracownikom Spółki i Spółek zależnych w okresie 5 lat od podjęcia Uchwały i po cenie nie niższej od ceny odkupu (55,00 zł).

W ubiegłym roku, poza przeprowadzonym skupem spółka wypłaciła akcjonariuszom również dywidendę w wysokości 3 zł na akcję. Był to ósmy z rzędu rok, w którym podział zysku zatwierdzony przez WZA przewidywał wypłatę dywidendy.