Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Neuca w drugim kwartale wypracowała 40,9 mln zł zysk netto

Piotr Sucharski, Prezes Zarządu NEUCA
Piotr Sucharski, Prezes Zarządu NEUCA
Udostępnij
  • Rynek hurtu aptecznego w II kwartale kontynuował dwucyfrową dynamikę wzrostu – wartość rynku wzrosła o 13,5% r/r (po 22,4% wzroście r/r w I kwartale). Wartość sprzedaży NEU (NEUCA) w tym okresie wyniosła ponad 2,6 mld zł przy dynamice zbliżonej do wzrostu rynku. Grupa w okresie kwiecień-czerwiec zachowała udziały rynkowe z I kwartału, które wyniosły 31,1%. W strategicznym segmencie aptek niezależnych również powtórzyła udziały z wcześniejszego okresu na poziomie 38,1%.
  • Wysoki poziom zaufania do Grupy stale przekłada się na przystępowanie kolejnych aptek do programów partnerskich Partner+, Partner i IPRA. Na koniec I półrocza br. uczestnikami programów było ponad 3,7 tys. aptek (3728, tj.+18,2% r/r). 
  • NEUCA w drugim kwartale uzyskała 52,3 mln zł zysk netto bez zdarzeń jednorazowych (vs. 51,8 mln zł r/r). Skumulowany skorygowany zysk netto po sześciu miesiącach przekroczył 114 mln zł (+11,9% r/r).
  • Grupa w II kwartale wypłaciła akcjonariuszom 50,7 mln zł dywidendy z zysku za 2021 rok, tj. 11,5 zł na akcję.

Apteczny rynek detaliczny w I półroczu urósł rok do roku o ponad 16%, średnia cena opakowania wzrosła o 10%. Sytuacja na rynku detalicznym miała przełożenie na rynek hurtowy gdzie w każdym miesiącu notowano dwucyfrowe dynamiki wzrostu. Wartość rynku hurtu aptecznego w I półroczu wzrosła o niemal 18%. Wartość sprzedaży NEUCA w tym okresie wyniosła przeszło 5,4 mld zł przy dynamice zbliżonej do wzrostu rynku.

- W I półroczu realizowaliśmy na bardzo dobrym poziomie wszystkie  nasze mierniki strategiczne. Trzymając w ryzach koszty, realizowaliśmy wszystkie nasze cele operacyjne.  Pozytywnych rezultatów spodziewamy się także w II części roku, jednak podobnie jak w szeregu innych branż, na naszą działalność będą wpływać czynniki kosztowe, jak  wzrost kosztów finansowania będący pochodną rosnących stóp procentowych, osłabienie złotego do euro, czy rosnący koszt paliw i energii - mówi Piotr Sucharski, Prezes Zarządu NEUCA S.A.

W Grupie rośnie liczba klientów dla których NEUCA jest pierwszym dostawcą i spada liczba klientów niewspółpracujących. Wynika to z rosnącej satysfakcji klienta w czym NEUCA od lat pozostaje liderem. W pięciu kategoriach odnotowała najwyższe odczyty w historii. Net Promoter Score utrzymujący się od ponad 2 lat na najwyższym na rynku poziomie, osiągnął 67 pkt, co potwierdza wysoki poziom zaufania do Grupy. Zbliżone oceny zarówno ze strony właścicieli jak i pracowników aptek potwierdzają jakość i kompleksowość oferty Neuki.

Podstawowe wyniki finansowe NEUCA przedstawia poniższa tabela:

Podstawowe wyniki finansowe NEUCA (bez zdarzeń jednorazowych):

NEUCA dynamicznie rozwija segment produkcji farmaceutyków. W II kwartale wypracowała w jego ramach ponad 75 mln przychodu przy 73% wzroście rok do roku. Narastająco w całym półroczu segment wypracował ponad 151 mln przychodu z dynamiką 79%.

-  W pierwszym półroczu 2022 roku Synoptis Pharma był liderem wzrostu pod względem liczby sprzedanych opakowań do pacjentów spośród TOP 20 koncernów farmaceutycznych. Segmentem produktów, który szczególnie wpłynął na dynamikę Synoptis był rynek produktów non RX, gdzie Synoptis Pharma zanotował drugą najwyższą dynamikę pod względem wartości produktów sprzedanych do pacjentów. W ostatnim miesiącu pierwszego półrocza spółka znalazła się już w pierwszej dziesiątce największych koncernów farmaceutycznych na tym rynku notując po raz kolejny najwyższą dynamikę sprzedaży – dodaje Katarzyna Iwaszkiewicz-Balsam, Prezes Zarządu Synoptis Pharma.

W obszarach biznesów pacjenckich (segment przychodni, badań klinicznych oraz ubezpieczeń) dynamika w całym półroczu wyniosła 65% (łącznie niemal 219 mln zł przychodu). W samym II kwartale dynamika osiągnęła blisko 60% przy przychodach na poziomie 111,5 mln zł.

- Jesteśmy na naszej, utrwalonej już, ścieżce budowania wartości. Na bardzo dobrym poziomie realizujemy wszystkie nasze mierniki strategiczne. Utrzymujemy wysoki poziom satysfakcji klienta, pozycję lidera i udziały rynkowe. Rozwijamy się poszukując i wykorzystując wszystkie potencjały wzrostu. Doświadczenie naszego zespołu w przełamywaniu wszystkich trudności rynkowych upewnia mnie, że pokonamy także te najnowsze pozostając na ścieżce zrównoważonego rozwoju – podsumowuje Prezes Zarządu.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus