Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Take-Two Interactive zamierza rozwiązać umowę z PCF Group. Projekt Dagger może zostać wydany w modelu self-publishingu

Sebastian Wojciechowski, CEO People Can Fly
Sebastian Wojciechowski, CEO People Can Fly
Udostępnij

PCF (PCFGROUP) poinformowała w raporcie bieżącym z dnia 23 września 2022 roku o otrzymaniu pisma od Take – Two Interactive informującego o zamiarze rozwiązania umowy produkcyjno-wydawniczej w drodze zawarcia Porozumienia o jej rozwiązaniu. Umowa dotyczy Projektu Dagger, nowego IP z gatunku action-adventure, nad którym prace, pod kierownictwem zespołu People Can Fly w Nowym Jorku, trwają od 2 lat.

Poza standardowymi postanowieniami Porozumienie ma określać również szczegółowe zasady rozliczeń pomiędzy stronami w następstwie rozwiązania umowy produkcyjno-wydawniczej, różnicując zasady rozliczenia i kwoty zwrotu wynagrodzenia otrzymanego od Wydawcy na produkcję gry w zależności od trybu wydania gry – w modelu self-publishing albo z nowym wydawcą.

Jednocześnie Wydawca nie złożył żadnego oświadczenia w sprawie wykonania przewidzianej w umowie opcji wykupu praw własności intelektualnej do produktów wyprodukowanych na jej podstawie. People Can Fly zachowuje więc prawa własności intelektualnej do Projektu Dagger jako wyłączny właściciel i w zaistniałej sytuacji, planuje rozwijać projekt na własną rękę.

„Zakładam, że rozstaniemy się na partnerskich zasadach i nie widzę powodu, dla którego nie mielibyśmy w przyszłości, przy innym projekcie, wrócić do współpracy z Take-Two Interactive. Bardzo wierzymy w Projekt Dagger i chcemy kontynuować prace nad nim w ramach naszych działań self-publishing. Gra nadal znajduje się w pre-produkcji – nasz zespół skupia się obecnie na dopracowaniu systemów walki i rozgrywki oraz migracji z UE4 na UE5. Mam świadomość, że zawarcie Porozumienia będzie wiązać się z dodatkowymi inwestycjami, natomiast model self-publishing jest zgodny z naszą strategią rozwoju. Oczywiście, nie wykluczamy współpracy z nowym wydawcą, jeżeli byłoby to dla nas atrakcyjne biznesowo” - wyjaśnia Sebastian Wojciechowski, CEO People Can Fly.

Projekt Dagger to jeden z siedmiu projektów realizowanych obecnie przez People Can Fly. Trwają prace nad Gemini – nowym projektem dla Square Enix; Bifrost oraz Victoria – grami przeznaczonymi do wydania w modelu self-publishing; projektem w fazie koncepcyjnej – Red; jak również dwoma projektami opartymi o technologię VR – Green Hell VR oraz nowym projektem będącym adaptacją VR jednego z IP z portfolio Grupy.

People Can Fly podtrzymuje niedawno zaktualizowaną strategię, zakładającą coroczną premierę gry wyprodukowanej przez Grupę w modelu pracy z wydawcą lub w modelu self-publishing począwszy od roku 2024.

W odrębnych raportach bieżących z dnia 23 września 2022 PCF Group S.A. zapowiedziała publikację skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku na 29 września oraz przedstawiła wstępne szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za pierwsze półrocze bieżącego roku:

Przychody ze sprzedaży     90,6 mln zł

EBITDA                                     29,0 mln zł

Zysk netto                               25,5 mln zł

People Can Fly zatrudnia ponad 550 pracowników w Warszawie, Rzeszowie, Łodzi, Krakowie, Newcastle, Nowym Jorku, Chicago, Montrealu i Toronto, a także w systemie pracy zdalnej. W tym roku Studio obchodzi 20 rocznicę swojego istnienia.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus