Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

mBank zaktualizował wysokość rezerw na kredyty CHF, spodziewa się straty netto za 2022 r.

Udostępnij

MBK (MBANK) podał wysokość kosztów ryzyka prawnego, związanego z kredytami hipotecznymi we frankach szwajcarskich za III kwartał oraz ich wpływ na wynik za 2022 r. Ogłosił również, że w październiku uruchomi program ugód dla wszystkich klientów spłacających frankowe kredyty.

Koszty ryzyka prawnego, związanego z kredytami hipotecznymi we frankach szwajcarskich za III kwartał br., wyniosły 2 336 mln zł (całkowita wartość rezerw utworzonych na ryzyko prawne związane z hipotecznymi kredytami walutowymi na 27 września 2022 r. wyniesie 6 803 mln zł). W związku z tym oraz biorąc pod uwagę koszt tzw. wakacji kredytowych (szacowany wcześniej na 1-1,4 mld zł), bank spodziewa się ujemnego wyniku netto Grupy mBanku za cały 2022 r. Wcześniej, po pierwszych sześciu miesiącach br., grupa zanotowała 742 mln zł zysku netto (1 147 mln zł z wyłączeniem segmentu walutowych kredytów hipotecznych).

Niezależnie od sytuacji frankowej, Grupa mBanku prowadzi stabilny i zyskowny biznes. Wyniki operacyjne w III kwartale br. były dobre i nie odbiegały od trendów z poprzednich kwartałów (sprawozdanie finansowe za ten okres grupa przedstawi 8 listopada). Współczynniki kapitałowe i płynnościowe banku są powyżej wymogów regulacyjnych. To gwarantuje bezpieczeństwo klientom oraz powierzonym bankowi depozytom.

Od października ugody dla frankowiczów

mBank ogłosił też, że zaoferuje ugody dla wszystkich klientów z aktywnymi kredytami hipotecznymi we frankach szwajcarskich. Będzie to oferta przewalutowania kredytu oraz redukcji kapitału pozostającego do spłaty. Warunki umorzenia klienci będą mogli negocjować indywidualnie. Dodatkowo, dla kredytu po przewalutowaniu bank zaproponuje okresowo stałą stopę procentową w wariancie atrakcyjniejszym niż w standardowej ofercie. Dzięki temu na zawsze zostanie wyeliminowane ryzyko kursowe oraz ryzyko stopy procentowej w okresie 5 lat.

Kształt programu jest efektem doświadczeń z pilotażu, który bank prowadził do tej pory. Testowano w nim różne rozwiązania ugodowe wśród klientów reprezentujących całą populację kredytobiorców. Pilotaż ugód pokazał, że klienci zainteresowani zamianą kredytu oczekiwali indywidualnego podejścia, co potwierdzili też w badaniach preferencji.

Program ugód zostanie uruchomiony w październiku i będzie prowadzony etapami. Szczegóły bank przedstawi wraz z jego startem. Klienci powinni czekać na kontakt ze strony banku.

Zmiana założeń dotyczących scenariuszy sądowych

Aktualizacja kosztów związanych z ryzykiem prawnym dla kredytów we frankach szwajcarskich wynika głównie ze zmian w założeniach dotyczących prognozowanych scenariuszy sądowych oraz wielkości populacji kredytobiorców, która w ocenie banku złoży w przyszłości pozew lub zawrze ugody. Poziom utworzonych rezerw pozwoli właściwie zabezpieczyć sytuację banku w kontekście sporów frankowych.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+