Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Biomed wchodzi z Distreptazą do Arabii Saudyjskiej i Egiptu

Udostępnij

Lubelski producent leków dostarczy Distreptazę do Arabii Saudyjskiej i Egiptu o wartości 12,86 mln euro (około 60 mln zł) To największy kontrakt w historii BML (BIOMEDLUB), który jednocześnie otwiera drogę do dalszej ekspansji zagranicznej poza rynek europejski.

Umowa obejmuje pięcioletnie dostawy Distreptazy do Arabii Saudyjskiej oraz do Egiptu za łączną sumę 12,86 mln euro. Partnerem Biomedu Lublin przy realizacji kontraktu jest Zahrah al-Mada'in Medical Company Ltd. Umowa przewiduje, że partner ma wyłączność na dostarczanie Distreptazy na terytorium Arabii Saudyjskiej oraz Egiptu, po uzyskaniu dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego na tych rynkach. Jednocześnie ponosi koszty rejestracji produktu oraz działań marketingowych.

- To dla nas wyjątkowa umowa i to nie tylko dlatego, że jej wartość opiewa na 12,86 mln euro. Pozwala nam zaistnieć na nowych rynkach, które postrzegamy jako bardzo perspektywiczne. Wierzymy, że wejście z naszym produktem do Arabii Saudyjskiej i Egiptu będzie swoistą trampoliną do dalszego rozwoju w nowych kierunkach. To wpisuje się w nasze plany strategiczne, które zakładają dalszą ekspansję sprzedażową z Distreptazą na nowe rynki zagraniczne. Biomed po wcześniejszej modernizacji wydziału produkcyjnego i zwiększeniu mocy wytwórczych, udoskonalił dossier rejestracyjne tego produktu, co pozwala na uzyskanie rejestracji w większej liczbie krajów – podkreśla Mieczysław Starkowicz, prezes zarządu Biomedu Lublin.

Obecnie Distreptaza zarejestrowana jest na 14 rynkach, a proces ten trwa w kolejnych 8 państwach. Intencją Spółki jest uzyskanie certyfikatów rejestracyjnych na tych rynkach do końca przyszłego roku. Distreptaza, która ma ważną pozycję w portfolio Biomedu, to produkt leczniczy stosowany w ginekologii, w przypadkach przewlekłego zapalenia przydatków i błony śluzowej macicy oraz zmian pooperacyjnych.

Biomed Lublin oprócz kontraktu na dostawę Distreptazy zawarł umowę pożyczki z ACP Credit I SCA SICAV-RAIF na kwotę 9 mln euro z możliwością jej zwiększenia do 13 mln euro. Pożyczka posłuży refinansowaniu i konsolidacji długu, który w całości dotyczy finansowania strategicznych inwestycji – budowy zakładu produkcyjnego Onko BCG oraz Centrum Badawczo Rozwojowego (CBR). Zawarta właśnie umowa zastępuje finansowanie dłużne udzielone przez Agencję Rozwoju Przemysłu oraz kredyt inwestycyjny udzielony przez Santander Bank Polska.

- Obie inwestycje realizujemy zgodnie z planem, a otrzymana pożyczka pozwoli zoptymalizować ich finansowanie. Realizacja strategicznych projektów umożliwi skokowy rozwój Biomedu. Budowa CBR zwiększy konkurencyjność oraz umocnić naszą pozycję rynkową, a powstanie nowego zakładu Onko BCG zwielokrotni możliwości produkcyjne, a w konsekwencji sprzedażowe deficytowego preparatu Onko BCG – dodaje Mieczysław Starkowicz.

Budowa zakładu produkcyjnego Onko BCG umożliwi zwiększenie wydajności o około 210 000 opakowań rocznie, co oznacza ponad pięciokrotne podniesienie potencjału wytwórczego tego produktu. Biomed ma ambicję zwiększyć moce do około 300 000 opakowań rocznie, a posiadając odpowiednią infrastrukturę może w dalszej perspektywie przeprowadzić rozbudowę modułową i podnieść wydajność do ponad 1 mln opakowań, w zależności od potrzeb rynkowych.

Zakończenie procesu inwestycyjnego obu obiektów przewidywane jest w 2023 roku. Pełna operacyjność CBR planowana jest na pierwszą połowę 2025 r., zaś Zakładu Onko BCG na drugą połowę 2025 roku. To wiąże się z koniecznością przeprowadzenia procesów walidacji, rejestracji oraz certyfikacji nowych obiektów.

Biomed Lublin już teraz dynamicznie poprawia wyniki. Narastająco po trzech kwartałach 2022 roku przychody wzrosły r/r o 27 proc. do 36,1 mln zł (11,9 mln zł stanowiła sprzedaż Distreptazy). EBITDA przekroczyła 10 mln zł (+33 proc.), zysk operacyjny wyniósł blisko 5,5 mln zł (+87 proc.), a zysk netto przekroczył 3,5 mln zł (+195 proc.).

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus