Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Amica miała 12,8 mln zł straty netto po trzech kwartałach 2022 r.

Udostępnij

Największy polski producent AGD odczuwa presję kosztową, ale jednocześnie z sukcesem zwiększył stan gotówki i czuje się przygotowany na różne scenariusze rozwoju sytuacji na europejskim rynku AGD. Grupa AMC (AMICA) spodziewa się sezonowo wyższego popytu na sprzęt grzejny w czwartym kwartale, co powinno wspierać wyniki całego roku.

Grupa Amica w okresie trzech kwartałów 2022 roku zwiększyła przychody do blisko 2,5 mld zł. Podobnie jak cała branża, największy polski producent AGD istotnie odczuł skokowy wzrost kosztów surowców i komponentów, które nie zostały w pełni skompensowane podwyżkami cen sprzedaży. Wraz z efektem wysokiej bazy porównawczej negatywnie wpłynęło to na dynamiki rezultatów finansowych prezentowanych w ujęciu rocznym. Mimo, że od końca lutego potencjał sprzedażowy rynków wschodnich skokowo zmalał, co wynika z agresji rosyjskiej na Ukrainę., to w samym trzecim kwartale Grupa Amica zanotowała relatywnie stabilne przychody w ujęciu rok do roku.

- Wyniki trzeciego kwartału były wyższe od naszych oczekiwań, choć każdy kolejny kwartał 2022 roku był coraz bardziej wymagający. Przygotowaliśmy się również na wysoki sezon sprzętu grzejnego, jaki tradycyjnie powinien nastąpić w ostatnich miesiącach roku. To jednocześnie asortyment, na którym zanotowaliśmy w okresie trzech kwartałów mocny spadek zysków, co spotęgowała sytuacja na rynkach wschodnich – mówi Michał Rakowski, członek Zarządu Grupy Amica ds. finansowych i zasobów ludzkich.

Amica ocenia sytuację finansową jako stabilną, czego przykładem jest wskaźnik długu netto do EBITDA pozostający na bezpiecznym poziomie (1,35x). Warto również zauważyć, że Grupa Amica w okresie trzech kwartałów 2022 roku wygenerowała aż blisko 255 mln zł gotówki z działalności operacyjnej.

- Zmniejszyliśmy o 71 mln zł zadłużenie kredytowe i faktoring, wydaliśmy też ponad 70 mln zł na inwestycje oraz wypłaciliśmy blisko 27 mln zł w formie dywidendy dla akcjonariuszy. Mimo to posiadaliśmy na koniec września 132 mln zł środków pieniężnych, co oznacza wzrost o 59 mln zł rok do roku. Czujemy się przygotowani od strony finansowej na różne scenariusze rozwoju sytuacji na europejskim rynku AGD – wskazuje Michał Rakowski

Grupa Amica prowadzi jednocześnie kluczowe inwestycje, które umożliwią w większym stopniu neutralizowanie wpływu produkcji na środowisko. Na terenie fabryki we Wronkach spółka rozpoczęła budowę nowoczesnej oczyszczalni ścieków przemysłowych, która pozwoli zwiększyć skuteczność usuwania zanieczyszczeń. Kontynuowane są też prace związane z wytworzeniem przyjaznej dla środowiska zielonej energii, pochodzącej z paneli fotowoltaicznych. Po zakończeniu inwestycji wszystkie panele zainstalowane na obiektach spółki we Wronkach zapewnią ok. 10 proc. potrzebnej do produkcji energii. To kolejny tego typu projekt po zrealizowanej w tym roku budowie kogeneracji gazowej, która po uruchomieniu umożliwi odzyskiwanie nawet do 30 proc. zużywanej w fabryce energii.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+