Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Grupa K2 podsumowuje trzy kwartały 2022 roku

Udostępnij

Technologiczno-marketingowa Grupa K2 przekroczyła poziom 80 mln zł przychodów za okres trzech kwartałów, co było efektem wysokiej dynamiki rozwoju segmentu software. Z kolei rezultatem zamknięcia transakcji sprzedaży spółki Oktawave była rekordowa dywidenda oraz zyski na poziomie brutto i netto, a zamknięta runda finansowania zewnętrznego spółki PerfectBot przyspieszy rozwój tego obszaru biznesowego bez zwiększenia zaangażowania kapitałowego Grupy K2H (K2HOLDING).

Grupa K2 kolejny raz utrzymała wysokie tempo rozwoju biznesu. W okresie styczeń-wrzesień 2022 roku przychody ze sprzedaży usług wzrosły o 8% rdr, do ponad 81 mln zł, a dzięki zyskowności transakcji sprzedaży spółki chmurowej (Oktawave) skonsolidowane zyski brutto i netto znalazły się na kilka razy wyższych poziomach niż przed rokiem. W samym trzecim kwartale Grupa K2 zwiększyła przychody o 12%, do 25,2 mln zł, co pozwoliło na wypracowanie 1,3 mln zł zysku netto.

- Jesteśmy zadowolenize wzrostu skali działalności, co jest przede wszystkim efektem dynamiki rozwoju softwarehouse Fabrity. Charakter naszego biznesu, także w części marketingowej, sprawia, że między kwartałami mogą następować wyraźne różnice rentowności i to właśnie obserwujemy w bieżącym roku, a dodatkowo mierzymy się jak każda firma z presją kosztową. Mimo to niezmiennie inwestujemy w organizację i w ludzi ją tworzących, gdyż pozwala to w dłuższym okresie budować większą wartość dla akcjonariuszy – komentuje Paweł Wujec, Prezes Zarządu K2 Holding S.A.

- Wydarzeniem drugiego kwartału była finalizacja sprzedaży Oktawave (działalność chmurowa) do operatora telekomunikacyjnego Netia z Grupy Polsat Plus. W ramach rozliczenia transakcji do K2 Holding wpłynęło 31,7 mln zł, dzięki czemu wypłaciliśmy we wrześniu i październiku łącznie aż 8,40 zł dywidendy i zaliczki na dywidendę na każdą akcję. Z kolei wydarzeniem trzeciego kwartału było pozyskanie 2,5 mln zł finansowania za 15% projektu PerfectBot od dwóch uznanych funduszy - Tar Heel Capital Pathfinder VC oraz KnowledgeHub Starter. To zewnętrzne potwierdzenie wartości, którą zbudowaliśmy w tym projekcie, ale przede wszystkim – szansa na przyspieszenie międzynarodowego rozwoju PerfectBota bez dalszego angażowania środków Grupy – dodaje Prezes Paweł Wujec

Przychody Fabrity (segmentsoftware) wzrosły w okresie trzech kwartałów i w samym trzecim kwartale o ponad 30% rdr. Wynik operacyjny w skali dziewięciu miesięcy obniżyłsię o 5,5% rdr, co jestzwiązane z długoterminowym charakterem umów, w związku z czym stawki projektowe są wyrównywane z opóźnieniem i w krótkim okresie wpływa na obniżenie marży.

- Pomimo okresu wakacyjnego, w trzecim kwartale spółka pozyskała kilka nowych kontraktów od dwóch firm z branży farmaceutycznej i Urzędu Dozoru Technicznego, a pod koniec września zawarła również umowę ramową z agendą ONZ (UNIDO). Warto podkreślić, że Fabrity nie utraciła żadnego z dotychczasowych klientów ani nie zanotowała zauważalnego spadku przychodów u żadnego z nich – wskazuje Tomasz Burczyński, Członek Zarządu K2 Holding S.A. i Prezes Zarządu spółki Fabrity

- W obszarze R&D kontynuowaliśmy prace nad rozwojem własnego rozwiązania klasy low-code (platforma FastApp) i zrealizowaliśmy kilka nowych wdrożeń tego produktu. Rozwijamy także kompetencje blockchain, planując już współpracę z pierwszymi klientami w tym obszarze. Na przełomie roku zamierzamy otworzyć nowe biuro Fabrity w Białymstoku – dodaje Prezes Burczyński

Dużo działo się również w segmencie marketingowym. W trzecim kwartale 2022 r. K2 Create osiągnęła wzrost przychodów operacyjnych o 9% rdr, co pozwoliło na osiągnięcie pozytywnego wyniku na poziomie operacyjnym. Po wygranym przetargu agencja zrealizowała skierowaną do Pokolenia „Z” letnią digitalową kampanię dla marki Pepsi. W lipcu firma zrealizowała również głośną kampanię wspierającą zorganizowaną przez publicystę Sławomira Sierakowskiego zbiórkę na drona Bayraktar dla ukraińskiej armii. Była to największa zbiórka charytatywna w historii portalu zrzutka.pl, w ramach której pozyskano blisko 25 mln zł. Z kolei K2 Precise po bardzo dobrym pierwszym półroczu 2022 roku zanotowała w trzecim kwartale słabsze wyniki zarówno na poziomie sprzedaży operacyjnej, jak i wyniku operacyjnego, co jestskutkiem efektu wysokiej bazy porównawczej (utrata kluczowego klienta jeszcze w roku 2021), a także takich czynników, jak m.in. presja płacowa oraz niestandardowe rozłożenie kampanii po liniach usługowych i częściowe przesunięcie projektów offline na kolejny kwartał. Jednocześnie firma pozyskała kilku nowych, w tym istotnych, klientów, co w perspektywie kolejnych kwartałów otwiera drogę do wzrostu skali biznesu. Ponadto w ramach rozwoju usług martech spółka finalizuje zawarcie istotnego kontraktu z nowym klientem.

Konsolidowany obecnie, po udanej rundzie finansowania, metodą praw własności PerfectBot przeznaczy pozyskane środki na uruchomienie chatbotów dostosowanych do kolejnych kategorii produktowych w branży e-commerce, integracje z kolejnymi narzędziami obsługi klienta oraz ekspansję na rynki anglojęzyczne, w pierwszej kolejności USA. W trzecim kwartale spółka wdrożyła m.in. grecką wersję chatbotów dla pięciu marek LPP, opracowała wariant PerfectBota dostosowany do sklepów z kategorii „Beauty” orazrozpoczęła wdrożenie automatyzacji obsługi klienta w dwóch dużych sklepach z kategorii sportowej i elektronicznej. Spółka sprzedaje swój produkt niemal wyłącznie w subskrypcyjnym modelu płatności, a jej roczny przychód powtarzalny (ARR – Anual Reccuring Revenue) przekracza już 1,3 mln zł.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+