Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

BM Banku Millennium: mBank – Strata niższa niż prognozy

Udostępnij

Wynik netto #mBanku w III kwartale 2022 ukształtował się na poziomie powyżej oczekiwań rynkowych. Spółka straciła w tym okresie -2.4 mld PLN (bez kosztów wakacji kredytowych w wysokości 1.3 mld PLN i odpisów na rezerwy prawne portfela w CHF – 2.3 mld PLN - zysk netto wyniósłby ponad 1 mld PLN), przy średnich prognozach rynkowych -2.4 mld PLN. Bank dopisał w III kw. do kapitału +377 mln PLN z tytułu rewaluacji portfela papierów dłużnych. Rezultat lepszy niż oczekiwania to głównie skutek wyższego niż oczekiwania wyniku odsetkowego.

  • Spadek wyniku odsetkowego r/r. W III kwartale wynik odsetkowy mBanku spadł o -27.9% r/r (bez uwzględnienia „wakacji kredytowych” w wysokości 1.3 mld PLN dynamika wyniosłaby +106%) i ukształtował się na poziomie znacznie powyżej oczekiwań rynkowych. Marża odsetkowa (po skorygowaniu o „wakacje”) wzrosła w stosunku do II kwartału o 0.8pp i wyniosła 4.6% (+2.4pp r/r).
  • Wzrost dochodów z tytułu prowizji r/r. Wynik z tytułu prowizji ukształtował się na poziomie wyższym od wypracowanego w 2021 roku (+8.8% r/r). Rezultat tej pozycji był nieco niższy od prognoz rynkowych. Powtarzalne zyski z operacji finansowych i pozaoperacyjne były ujemne i niższe od średniej z poprzednich kwartałów.
  • Zwiększenie kosztów działalności. Wydatki banku w III kwartale ukształtowały się na poziomie wyższym o +33.8% r/r, były one niższe od prognoz rynkowych. Dochody banku spadły w IIIQ’22 o -28.8% r/r (+60% bez kosztów „wakacji kredytowych”), co skutkowało spadkiem wyniku operacyjnego o -72% (skorygowany WO wzrósł o +78.8%). Współczynnik koszty/dochody wyniósł 76.7% (skorygowany: 34%) i był wyższy o 35.8pp r/r (-6.8pp r/r po korekcie o „wakacje”).
  • Kwartalny spadek odpisów na rezerwy. mBank zawiązał w III kwartale rezerwy kredytowe w wysokości 0.6% wartości portfela w stos. rocznym (vs. 0.6% w IIQ’22), ukształtowały się one na poziomie poniżej oczekiwań rynkowych (-6.2% kw./kw.). Udział NPL w portfelu w III kw. wzrósł w stosunku do poprzedniego okresu o 0.2pp i wyniósł 4.0% przy spadku wskaźnika pokrycia o +2.6pp do poziomu 51.9%.
  • Stosunkowo niska dynamika wolumenów. Roczna zmiana wartości kredytów i depozytów w mBanku wyniosła +5.0% i +5.6%. Kwartalne zmiany: -0.7% i +5.7%.

Strata mBanku w III kwartale była niższa niż oczekiwania, nie zmienia to jednak faktu że pod względem zysku netto był to najgorszy kwartał w historii banku. Z drugiej strony, gdyby nie uwzględniać kosztów „wakacji kredytowych” oraz odpisów na ryzyko prawne portfela w CHF, rezultaty kwartalne byłyby rekordowe i znacznie wyższe niż każde z dotychczasowych. Współczynnik P/E dla rezultatów kwartalnych po skorygowaniu o wpływ kosztów wakacji kredytowych około 4.4, czyli w okolicach średniej sektora.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+