Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

BM Banku Millennium: Ciech – konferencja z zarządem po wynikach za 3Q22

Udostępnij

CIE (CIECH) podał dobre wyniki za 3Q22. Wynik EBITDA wzrósł o 56% r/r, a głównym źródłem wzrostu był wynik Segmentu Sodowego. Podstawową przyczyną było utrzymywanie się przewagi popytu na sodę nad rynkowymi zdolnościami produkcyjnymi. Spółka wykorzystała to do wprowadzenia krótkiej, zwykle miesięcznej kontraktacji sody, co z kolei pozwoliło na sprawne przenoszenie rosnących kosztów na ceny produktów. W efekcie EBITDA segmentu wzrosła o 64,5 mln PLN r/r, czyli o 53,9%. Drugim segmentem, który również wypracował wyraźnie lepsze wyniki (+23,7 mln PLN r/r, czyli wzrost x 4,6 r/r), był Segment Krzemianów. Była to zasługa pełnej produkcji uruchomionego w 2Q22, efektywniejszego energetycznie pieca, na co nałożył się wyraźny wzrost popytu, zwłaszcza ze strony branż: chemicznej, detergentów, oponiarskiej. Pozostałe segmenty: Agro, Pianki i Opakowania, odnotowały wyniki neutralne, bądź lekko negatywne pod względem dynamik dla wyników całej Grupy. W ostatecznym rozrachunku zarówno wynik operacyjny oraz zysk netto uległy podwojeniu w porównaniu r/r.

Zarząd spółki zapowiada, że bieżący kwartał dla Segmentów Sodowego oraz Krzemianów jest równie korzystny i w efekcie podniósł prognozę wyniku EBITDA całej Grupy na 2022r. Dotychczas spodziewał się wypracowania 740-780 mln PLN, a obecna prognoza to 950-990 mln PLN. Zwraca też uwagę, że co prawda dostrzega ryzyka światowego spowolnienia gospodarczego, jednak mimo to nie zmienia opinii co do utrzymania korzystnej dla Ciechu przewagi popytu nad dostępną podażą. Utwierdza go w tym obecny stan wykorzystania światowych mocy wytwórczych na rekordowym poziomie 92% (średnia wieloletnia to 86%).

Pozostałe istotniejsze informacje podane podczas konferencji:

 • Soda:
  • Ceny sody kalcynowanej w listopadzie były wyższe o 100% r/r, przy czym główna w tym zasługa stosowania formuł „surcharge”, które pojawiły się w bieżącym roku, czyli rozdzielenia ceny sody na dwa składniki: ceny bazowej i dodatku, który co do zasady ma odzwierciedlać zmiany cen węgla, gazu i energii.
  • Przejście na krótką kontraktację sody pozwoliło na sprawne przenoszenie wyższych kosztów na ceny produktów, co przy przewadze popytu przełożyło się na wypracowanie wyższych zysków.
  • Według spółki za duży wzrost popytu na sodę odpowiadają głównie przemysł: farmaceutyczny, spożywczy i pasz dla zwierząt.
  • W 3Q22 Ciech odnotował dodatni wpływ wzrostu cen energii, z uwagi na pozycję sprzedawcy netto energii. Podniosło to wynik segmentu o około 25 mln PLN.
  • Spółka ma zapewnioną możliwość sprowadzenia z zagranicy 1/3 z potrzebnych 850 tys. ton węgla / rok.
  • Ceny koksu spadły poniżej cen antracytu, przy czym ten pierwszy jest w Polsce łatwiej dostępny.
  • Wynik nowej fabryki soli w Stranssfurcie w 2022r. ma wynieść ok. 0 EUR EBITDA. Docelowo ma to być 20-25 mln EUR EBITDA / rok. Natomiast wynik w 2023r. ma być między tymi wartościami.
  • W przyszłym roku nie będzie już darmowych certyfikatów CO2 przyznawanych na zakład w Rumunii
 • Krzemiany. Większość kontraktów zawartych zawiera formuły cenowe pozwalające przenosić wzrost cen sody kalcynowanej i gazu na klientów. Jednocześnie zarząd rozbieżność między trudną sytuacją branży szklarskiej, a dobrymi wynikami własnego segmentu, który jest dla tej branży dostawcą, tłumaczy faktem, że obsługuje głównie najefektywniejsze firmy z branży.
 • Agoro. Susza w Europie w 2022r. przełożyła się na spadki sprzedaży środków ochrony roślin również w 3Q22. Towarzyszyły temu wzrosty kosztów cen surowców i w efekcie wynik EBITDA spadł o 52,9% r/r.
 • Pianki. Obraz wyników za miniony kwartał pozostawał pod wpływem wysokiej bazy z ubiegłego roku (wysoki popyt na pianki ze strony producentów mebli, z uwagi na remonty mieszkań w epidemii). Wynik EBITDA był niższy o 16,1% r/r.
 • Opakowania. Dzięki wyższym wolumenom sprzedaży r/r i podwyżkom cen przychody segmentu wzrosły o 125%. Dzięki temu, mimo niższych marż, wynik EBITDA w 3Q22 wzrósł o 52% r/r.
 • Według zarządu wartość potencjalnie możliwych przegranych spraw o zaległości podatki to w 2023r. maksymalnie 50 mln PLN.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+