Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Neuca inwestuje w OncoBay Clinical

Piotr Sucharski, Prezes Zarządu
Piotr Sucharski, Prezes Zarządu
Udostępnij

Grupa NEU (NEUCA) kontynuuje ekspansję w sektorze badań klinicznych w Stanach Zjednoczonych. NEUCA Clinical Trials Inc, spółka zależna Neuki, 28 grudnia zawarła warunkową umowę nabycia 72,6% akcji w spółce OncoBay Clinical Inc., prowadzącą wczesnofazowe projekty badań klinicznych w immunoonkologii. Wartość transakcji wyniesie 33,5 mln USD. Inwestycja jest realizacją długoterminowej strategii rozwoju w obszarze badań klinicznych. Dzięki tej transakcji Grupa NEU (NEUCA) istotnie wzmocni swoją pozycję na rynku amerykańskim i rozwinie ofertę produktową tego segmentu. Mocniejsza pozycja na kluczowym dla rozwoju badań klinicznych rynku amerykańskim istotnie podniesie pozycję Clinscience na rynku globalnym.

OncoBay to wywodząca się z Florydy (Tampa) firma typu Clinical Research Organization (CRO) założona przez Moffit Cancer Center (wiodący instytut onkologiczny w USA). Spółka OncoBay wraz z należącą do Grupy NEUCA spółką Clinscience prowadzą obecnie wspólnie kilkadziesiąt projektów, a inwestycja jest naturalną kontynuacją trwającej od dwóch lat współpracy pomiędzy firmami
w obszarze Data Managementu, biostatystyki oraz operacji klinicznych.

Wartość warunkowej umowy sprzedaży zawartej z dotychczasowymi akcjonariuszami OncoBay Clinical o wartości 33,5 mln USD może zostać powiększona o dopłaty uzależnione od wyniku finansowego OncoBay zrealizowanego w latach 2023 i 2024. Spółka szacuje, iż łączna wartość dopłat wyniesie ok. 18 mln USD przy założeniu realizacji prognozowanego przez OncoBay wyniku finansowego EBITDA w roku 2024 na poziomie 16,6 mln USD. Przychody OncoBay w roku 2022 wyniosły ok. 25 mln USD, prognoza przychodów na rok 2023 to 70 mln USD.

Umowa wejdzie w życie po spełnieniu następujących warunków, w tym m.in.:

a) podpisanie określonych umów licencyjnych,

b) zapłaty ceny za akcje,

c) zawarcie porozumienia o utworzeniu rachunku Escrow wraz ze złożeniem odpowiedniego depozytu,

d) złożenia odpowiednich oświadczeń i gwarancji przez obie strony transakcji.

Spółka spodziewa się spełnienia wszystkich warunków zawieszających w styczniu 2023 r.

Jednocześnie 28 grudnia br. NEUCA Clinical Trials oraz Sprzedający zawarli Porozumienie Akcjonariuszy, zgodnie z którym spółka zależna Neuki otrzymała prawo do nabycia 23,4 % akcji Oncobay, a Sprzedający prawo do sprzedaży 23,4% akcji OncoBay odpowiednio w latach w 2028 (prawo kupna) i 2030 (prawo sprzedaży). Cena wykonania opcji kupna i sprzedaży jest uzależniona od wyniku finansowego OncoBay zrealizowanego w roku poprzedzającym jej wykonanie.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus