Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

W grudniu 2022 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW spadła o 28,4%

Udostępnij
  • Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku o 24,8% rdr do 17,0 mld zł
  • Wzrost wolumenu obrotu kontraktami terminowymi na indeksy o 35,2% rdr do poziomu 763,1 tys. szt.
  • Wzrost wartości obrotu obligacjami na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń o 5,0% rdr do 386,3 mln zł
  • Wzrost wartości obrotu ETF-ami o 11,7% rdr do 77,2 mln zł
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 36,2% do 11,3 TWh
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 2,0% rdr do 17,5 TWh

W grudniu 2022 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 17,3 mld zł, czyli o 28,4% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła o 24,8% rdr do poziomu 17,0 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 811,4 mln zł, o 24,8% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec grudnia wyniosła 57 462,68 pkt i była o 17,1% niższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w grudniu odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 44,6% rdr do poziomu 224,3 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 41,9% rdr i wyniosła 216,8 mln zł.

Na rynku GlobalConnect wartość obrotów akcjami w grudniu wyniosła 182,3 tys. zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w grudniu wyniósł 1 611,9 tys. szt., czyli o 0,2% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 35,2% rdr do poziomu 763,1 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 35,9% rdr do 117,2 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty spadł o 15,4% rdr do 708,0 tys. szt.

W grudniu odnotowano spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 30,6% rdr do poziomu 164,3 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 11,7% rdr do 77,2 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec grudnia 92,6 mld zł, wobec 95,1 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 5,0% rdr do poziomu 386,3 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 20,6 mld zł wobec 26,2 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 21,6% rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w grudniu br. 11,3 TWh, co oznacza spadek o 36,2% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 15,3% rdr do poziomu 3,4 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 46,6% rdr do poziomu 7,9 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł o 2,0% rdr do 17,5 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 29,0% do poziomu 2,7 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 10,7% rdr do poziomu 14,9 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł 1,9 TWh, co oznacza spadek o 23,6% rdr.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") wzrósł o 48,0% rdr do poziomu 11,8 ktoe.

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 50,4% rdr, do wolumenu 5,3 TWh.

Kapitalizacja 371 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w grudniu 2022 r. wyniosła 574,7 mld zł (122,5 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 415 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 114,2 mld zł (237,6 mld EUR).

Na Głównym Rynku w grudniu 2022 r. zadebiutowały akcje spółki CLD (CLOUD) (przejście z NewConnect).

Na rynku NewConnect w grudniu 2022 r. zadebiutowały akcje spółki UFG (UFGAMES) (wartość oferty: 0,9 mln zł) oraz BSH (wartość oferty: 0,9 mln zł).

W grudniu ubiegłego roku na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, tyle samo co rok wcześniej. 

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus