Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Przychody Artifex Mundi wzrosły w grudniu 2022 r. o 14% r/r

Udostępnij

Przychody producenta gier wzrosły w grudniu 2022 r., według wstępnych szacunków, przychody ART (ARTIFEX), o 14%, do 3,1 mln zł. Motorem napędowym sprzedaży spółki pozostaje aplikacja Unsolved, której przychody, w ostatnim miesiącu 2022 r., wzrosły o 61%, do 1,8 mln zł.

Przychody segmentu free-to-play wzrosły  w grudniu o 37% rdr., do 2,0 mln zł. Za gros przychodów segmentu odpowiada mobilna aplikacja Unsolved, umożliwiająca graczom dostęp w formule free-to-play do części z najlepszych gier HOPA z portfela Grupy. W grudniu jej przychody były wyższe, rdr. o 0,7 mln zł, przy nakładach na akwizycję graczy wyższych o 0,4 mln zł.

W całym 2022 r. przychody Artifex Mundi wyniosły 38,6, wobec 39,1 mln zł rok wcześniej. Segment free-to-play zwiększył w tym okresie sprzedaż o 22 proc., do 25,1 mln zł, przy 31 proc. wzroście przychodów generowanych przez Unsolved, do 22 mln zł.

– Miniony rok był kolejnym okresem konsekwentnego rozwoju segmentu free-to-play Artifex Mundi, na którym budujemy przyszłość naszej firmy. Odhaczamy kolejne kamienie milowe na drodze transformacji firmy w kierunku dewelopera i wydawcy gier F2P. Zainwestowany w ostatnim roku wysiłek w rozwój Unsolved przełożył się na istotną poprawę skali oraz rentowności aplikacji, czego zwiastunem są osiągnięte przez Unsolved wyniki w czwartym kwartale – komentuje Przemysław Błaszczyk, prezes giełdowej spółki.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus