Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Akcjonariusze AC zdecydowali o skupie akcji własnych

Udostępnij

Podczas NWZ akcjonariusze ACG (ACAUTOGAZ) upoważnili zarząd spółki do przeprowadzenia skupu akcji własnych za maksymalnie 35 mln zł. Cena nabycia jednej akcji wyniesie 40 zł.

Skup akcji będzie finansowany z utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego.

"Zarząd Spółki jest upoważniony do jednokrotnego lub wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31.12.2023 roku (włącznie), jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków objętych Budżetem Skupu, przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych" - czytamy w uchwale

Akcje spółki będą skupowane w celu ich umorzenia i związanego z tym obniżenie kapitału zakładowego.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+