Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

W styczniu 2023 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wzrosła do 28,1 mld zł

Udostępnij
  • Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku o 3,5% rdr do 26,5 mld zł
  • Wzrost wolumenu obrotu kontraktami terminowymi na indeksy o 21,8% rdr do poziomu 690,7 tys. szt.
  • Spadek wartości obrotu obligacjami na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń o 3,2% rdr do 439,4 mln zł
  • Wzrost wartości obrotu ETF-ami o 6,3% rdr do 108,4 mln zł
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 1,8% do 12,5 TWh
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 23,9% rdr do 13,9 TWh

W styczniu 2023 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 28,1 mld zł, czyli o 0,7% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła o 3,5% rdr do poziomu 26,5 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,3 mld zł, o 8,1% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec stycznia wyniosła 61 286,58 pkt i była o 9,1% niższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w styczniu odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 40,6% rdr do poziomu 227,0 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 39,3% rdr i wyniosła 226,5 mln zł.

Na rynku GlobalConnect wartość obrotów akcjami w styczniu wyniosła 673,6 tys. zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w styczniu wyniósł 1 028,1 tys. szt., czyli o 8,4% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 21,8% rdr do poziomu 690,7 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 30,2% rdr do 121,5 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 9,5% rdr do 196,9 tys. szt.

W styczniu odnotowano spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 18,9% rdr do poziomu 228,6 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 6,3% rdr do 108,4 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec stycznia 93,1 mld zł, wobec 96,1 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła o 3,2% rdr do poziomu 439,4 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 23,7 mld zł wobec 68,5 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 65,5% rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w styczniu br. 12,5 TWh, co oznacza spadek o 1,8% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 106,9% rdr do poziomu 6,2 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 35,3% rdr do poziomu 6,3 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł o 23,9% rdr do 13,9 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 25,5% do poziomu 1,9 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 23,6% rdr do poziomu 12,0 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł 1,5 TWh, co oznacza wzrost o 2,4% rdr.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") wzrósł o 157,2% rdr do poziomu 10,6 ktoe.

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 16,6% rdr, do wolumenu 4,2 TWh.

Kapitalizacja 374 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w styczniu 2023 r. wyniosła 610,0 mld zł (129,6 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 418 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 251,3 mld zł (265,7 mld EUR).

Na Głównym Rynku w styczniu 2023 r. zadebiutowały akcje spółek: PAS (PASSUS), MOV (MOVIEGAMES) i SCP (SCPFL). Wszystkie były przejściami z NewConnect.

Na rynku NewConnect w styczniu 2023 r. zadebiutowały akcje spółki OLY (OLYMP) (wartość oferty: 0,95 mln zł).

W styczniu br. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, w porównaniu do 20 sesji rok wcześniej. 

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus