Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Wyłączność Medi-Lynx na sprzedaż usług Medicalgorithmics w USA wygaśnie 28 lutego 2023 r.

Udostępnij

MDG (MEDICALG) poinformowała, że na mocy zmienionej umowy licencji, 28 lutego 2023 r. wygasa wyłączność licencji na korzystanie z własności intelektualnej spółki przez Medi-Lynx i React Health, a tym samym prawo wyłączności tych podmiotów na prowadzenie sprzedaży, marketingu i dystrybucji produktów oraz usług spółki na terenie USA.

"Wygaśnięcie wyłączności stanowi istotny element wdrażania strategii rozwoju sprzedaży Spółki na rynku USA (...) Oznacza to, że począwszy od 1 marca 2023 r., Spółka będzie uprawniona do dostarczania produktów oraz usług również innym podmiotom na terytorium Stanów Zjednoczonych co uczyni możliwym pozyskanie nowych dystrybutorów na tym rynku" - podano w komunikacie

Spółka zobowiązała się jednocześnie, że nie udzieli innym podmiotom prawa wyłączności do dystrybucji i świadczenia produktów oraz usług na terytorium USA w ciągu dwóch lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży udziałów w Medi-Lynx. O ile umowa wsparcia zostanie wcześniej wypowiedziana przez drugą stronę.

"Zmieniona umowa licencji przewiduje wygaśnięcie licencji po upływie dwóch miesięcy, zamiast dwóch lat, od wystąpienia zdarzeń rozwiązujących wskazanych umową, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie licencji zawartej z Medicomp takich jak zakończenie działalności lub niewypłacalność Spółki, kiedy obowiązuje dwuletni okres" - dodano 

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus