Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Alior Bank ogłosił nową strategię

Udostępnij

Bank uniwersalny, nastawiony na budowanie cyfrowej głównej relacji z klientem. Utrzymanie pozycji lidera finansowania zakupów (poprzez udostępnienie nowej formy płatności Alior Pay). Zrównoważony wzrost portfela kredytowego klientów biznesowych, w szczególności w obszarze MŚP oraz wsparcie transformacji energetycznej. Dalszy rozwój cyfrowej relacji z klientem biznesowym, poprzez wprowadzenie nowej platformy bankowości internetowej i mobilnej, umożliwiającej wielokanałową obsługę klientów z wykorzystaniem zautomatyzowanych procesów zdalnych. Lider wykorzystania technologii z udoskonalonym modelem wytwórczym IT, wspieranym kompetencjami i zaangażowaniem pracowników. Skuteczna monetyzacja danych we wszystkich obszarach działalności. Tak w najnowszej strategii opisano najważniejsze cele ALR (ALIOR).

Strategia „Bank na co dzień, Bank na przyszłość” powstała z otwartym horyzontem czasowym i dwuletnią operacjonalizacją, co pozwoli na szybkie reagowanie na dynamiczne otoczenie. Wszystkie linie biznesu będą rozwijane zgodnie z zasadami ESG, które Bank zamierza wdrażać w swoich strukturach oraz wspierać ich rozwój u partnerów i klientów.

Zaprezentowano ją 6 lutego 2023 r. Mówi o rozwoju nowoczesnego, stabilnego i rentownego modelu biznesowego popartego wynikami finansowymi. Zakłada także zwinność w operacjonalizacji założeń, jako odpowiedź na dynamiczne zmiany gospodarczo-społeczne.

WYŻSZA KULTURA MOBILNOŚCI

Innowacyjny ekosystem Alior Pay oraz lider finansowania zakupów

Obecne 4 mln klientów indywidualnych, 1 mln użytkowników Alior Mobile, 8 proc. udziału w rynku pożyczek gotówkowych i – rekordowe w skali sektora bankowego – aż 23 proc. udział w rynku ratalnym, czynią Alior Bank jednym z liderów finansowania zakupów.

Miniony rok był zapowiedzią zmian a elementy opisane w nowej strategii uwzględniano w działaniach Banku już w drugiej połowie 2022 r. W ostatnich miesiącach Alior Bank przedstawił innowacyjne rozwiązania w segmencie klientów indywidulanych. Wśród nich jest Alior Pay, czyli nowatorska usługa BNPL (buy now, pay later), pozwalająca odraczać, a następnie – na życzenie klienta – rozkładać na raty nie tylko transakcje internetowe, ale również te dokonywane stacjonarnie. Umożliwia ona także odraczanie stałych rachunków. Pierwsi klienci korzystają z tego rozwiązania od połowy grudnia ub. r. Bank zapowiada jej rozwój o inne usługi, pozwalające na stworzenie szerokiej oferty, umożliwiającej zarządzanie finansami, nie tylko dla klientów indywidualnych.

Główna relacja cyfrowa i multikanałowa oferta dla klienta indywidualnego

Po przekroczeniu (pod koniec 2022 r.) progu miliona użytkowników aplikacji Alior Mobile, kierunek jej rozwoju wyznaczają hiperpersonalizacja i omnikanałowość. Zostaną one wykorzystane w procesie lepszego dopasowywania produktów i doświadczeń w bankowaniu. Działania skupią się na uczynieniu bankowości mobilnej pierwszym punktem styku z klientem. Nie oznacza to jednak rezygnacji ze wsparcia obsługi klientów tradycyjnych w oddziałach stacjonarnych. Alior Bank konsekwentnie realizuje proces modernizacji oddziałów, które z założenia mają być nowoczesnymi centrami kompetencji. Nowe oddziały łączą w sobie to, co najlepsze w tradycyjnej bankowości, opartej na bezpośrednim kontakcie klienta z bankierem, z zaletami bankowości cyfrowej, gwarantując prywatność i komfortowe warunki obsługi. Dodatkowo Bank niezmiennie koncentruje się na dalszej digitalizacji procesów w oddziałach.

Inkluzywna i nowoczesna aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna Alior Mobile zyska nową odsłonę. Nacisk zostanie położony głównie na przyjazne procesy samoobsługowe, indywidualizację kontaktu z klientem w czasie rzeczywistym oraz rozwój eTożsamości. Kanały komunikacji zostaną efektywnie połączone z kanałami sprzedaży, co pozwoli
na rozwój bankowości mobilnej. Zapowiadane są także rozwiązania skierowane do nowych cyfrowych grup klientów, czyli dzieci poniżej 13 r.ż. oraz seniorów. Udoskonalenie działania aplikacji zostanie wsparte dynamiczną komunikacją, obejmującą m.in. edukację związaną z bezpiecznym korzystaniem z kanałów zdalnych.

WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Wygodna bankowość elektroniczna i zdalna obsługa

Nowa strategia Alior Banku zakłada silne wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Aż 80 proc. nakładów inwestycyjnych w obszarze klienta biznesowego wiąże się ze wzmocnieniem technologicznych fundamentów wzrostu, wśród których wiodące są nowa bankowość elektroniczna, zdalne procesy akwizycyjne, dalsza automatyzacja procesów kredytowych oraz zarządzanie danymi i relacją z klientem. Jednocześnie Alior Bank stawia na rozwój modelu zdalnej obsługi posprzedażowej i rozszerzenie możliwości samoobsługi w platformach bankowości internetowej. Dotychczas 45 proc. dyspozycji posprzedażowych jest składana i realizowana zdalnie. W ciągu dwóch najbliższych lat wskaźnik ten ma urosnąć do 75 proc.

Będzie to możliwe dzięki dedykowanym klientom biznesowym inwestycjom w rozwój detalicznej bankowości internetowej, a przede wszystkim poprzez wdrożenie zupełnie nowej platformy bankowości internetowej, mobilnej i zintegrowanych modułów księgowych. Użytkownicy uzyskają dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych i najwyższych standardów bezpieczeństwa obsługi transakcyjnej. Prace w tym obszarze już się rozpoczęły, a pierwsi klienci będą mogli skorzystać z nowej platformy w połowie 2024 roku.

Proces kredytowania wyróżniający się szybkością i zrozumieniem klienta biznesowego

Alior Bank będzie kontynuował rozwój zautomatyzowanych procesów kredytowych. Po osiągnięciu 95 proc. sprzedaży w procesach automatycznych dla segmentu mikro i rosnącego udziału automatyzacji w wyższych segmentach, Alior Bank jest w trakcie wdrażania nowego systemu obsługi kredytów z udziałem indywidualnej oceny ryzyka kredytowego. Nowy proces dla klientów biznesowych oparty zostanie o automatyzację i integrację ze źródłami danych o kliencie. Pozwoli to na skrócenie ścieżki decyzyjnej i uproszczenie dokumentacji, a celem Banku jest osiągnięcie średniego czasu procesowania wniosków kredytowych w segmentach MŚP i Korpo na poziomie 6 dni.

 W nowej strategii zakładamy ułatwienie procesu finansowania dla kluczowego obszaru naszej gospodarki, jaką są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, gdyż to one wypracowują blisko połowę PKB. Historycznie Alior Bank zawsze wspierał polskie przedsiębiorstwa w okresach spowolnienia gospodarczego. Najbliższe dwa lata traktujemy więc jako szansę, którą wykorzystamy dzięki nowoczesnym narzędziom obsługi klienta i zautomatyzowanym procesom kredytowym. W efekcie przedsiębiorca otrzyma szybkie finansowanie, a Bank zapewni budowę wysokiej jakości portfela kredytowego – mówi Grzegorz Olszewski, prezes Zarządu Alior Banku.

W dłuższej perspektywie, działania określonej w nowej strategii Alior Banku, pozwolą na zwiększenie liczby klientów relacyjnych i cyfrowych oraz utrzymanie kluczowych wskaźników: ROE, COR i C/I na atrakcyjnych poziomach, gwarantujących efektywność i rentowność działalności w obszarze klienta biznesowego.

NOWOCZESNY BANK

Efektywność organizacyjna dzięki zwinnym technologiom, kompetencjom i kulturze organizacyjnej
Rozwój Banku wsparty zostanie przez efektywne podnoszenie kwalifikacji pracowników. Bank będzie kontynuował program szkoleń, w tym reskilingu (zmiany specjalizacji pracowników), umożliwiając im pracę w obszarach technologicznych. Przeprowadzone już programy ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przyniosły efekty w postaci awansów w strukturach wewnętrznych na stanowiska menedżerskie (na poziomie aż 31 proc.). Kompetencje bankowców będą wciąż badane i udoskonalane.

 Inicjatywy zwiększające efektywność organizacji zamierzamy rozwijać w kulturze zwinnej, którą chcemy ulepszać. Efektywne wykorzystanie zasobów technologicznych, optymalizacja procesu wytwórczego oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników mają nas doprowadzić nie tylko do wysokiej efektywności organizacyjnej, ale również do szybkiego dostarczania naszym klientom wysokiej jakości produktów – dodaje Grzegorz Olszewski.

Stabilność dzięki zarządzaniu ryzykiem i kapitałem

Alior Bank utrzymuje jakość nowej sprzedaży na rynkowym poziomie, pomimo spowolnienia gospodarczego. Prowadzi to do dalszej, długookresowej poprawy jakości portfela. Określonymi w tym segmencie celami do końca 2024 r. jest wskaźnik kosztów ryzyka CoR poniżej 1,6 proc. Odsetek kredytów niepracujących (NPL) ma spaść poniżej 10 proc. Ambitne założenia przyjęto także w obszarze pozycji kapitałowej Banku: współczynnik TIER1 ma przekroczyć próg 13,5 proc., natomiast TCR ma wynieść ponad 15 proc. Bank rozpocznie także prace nad wdrożeniem metody IRB (metody wewnętrznych ratingów).

Kluczowe dla wzmacniania segmentu ryzyka będą trzy obszary: transformacja procesów kredytowych, zaawansowana analityka oraz wzrost stabilności kapitałowej. W ich ramach wdrożone zostaną nowe rozwiązania, dzięki którym możliwe będzie osiągnięcie wyznaczonych wyników. Wśród najważniejszych założeń jest osiągnięcie progu 50 proc. decyzji automatycznych dla klientów biznesowych oraz 30 proc. dla kredytów hipotecznych. Strategia zakłada także skalowanie wykorzystania zaawansowanej analityki na wszystkie obszary Banku.

Wśród głównych założeń, określonych w czasie dwuletniej operacjonalizacji, jest osiągnięcie zdolności do wypłaty dywidendy. Rozumiane przez to jest uzyskanie odpowiednio wysokiej nadwyżki funduszy własnych, ponad wymogi regulacyjne. Ewentualne rekomendowanie przez Zarząd wypłaty dywidendy będzie zależało również od zgody regulatora oraz planowanego tempa wzrostu akcji kredytowej Banku, jak również bieżącej sytuacji makroekonomicznej.

Odpowiedzialny Alior Bank

Współczesne wyzwania środowiskowe i klimatyczne były jednymi z czynników branych pod uwagę
w procesie rozwoju wszystkich linii biznesowych. Nowa strategia to odpowiedzialna polityka kredytowa i zrównoważone produkty bankowe – także te, umożliwiające skorzystanie z funduszy unijnych i publicznych. Alior Bank planuje także wdrożyć ocenę portfeli klientów korporacyjnych pod kątem czynników ESG. Wśród działań, które mają zredukować negatywny wpływ Alior Banku na środowisko są m.in. zeroemisyjne źródła energii na potrzeby własne.

W ubiegłym roku Alior Bank aktywnie zachęcał pracowników do profilaktyki zdrowotnej. Nowa strategia zakłada rozszerzenie promocji i umożliwienie dostępu do takiej profilaktyki nie tylko dla pracowników i ich rodzin, ale również dla klientów.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus