Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

BM Banku Millennium: Budimex – konferencja z zarządem po wstępnych wynikach za 4Q22

Udostępnij

BDX (BUDIMEX) podał wstępne wybrane dane finansowe za 2022r. W oparcie o nie można wyliczyć, że w 4Q22 na poziomie przychodów oraz zysku operacyjnego są one słabsze w ujęciu r/r, gdyż przychody były niższe o 5,3%, a EBIT o 14,7%. Przyczyną były spadki w ramach segmentu budowlanego, którego przychody były niższe o 7% r/r, a EBIT o 28,9% (118,9 mln PLN vs 167,3 mln PLN). Poprawę natomiast odnotowano w segmencie usługowym, którego największą częścią jest spółka FB Serwis. Jego przychody w 4Q22 były wyższe o 12,2% r/r, a EBIT był 8-krotnie wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (27,8 mln PLN vs 3,5 mln PLN). Duża pozycja gotówkowa, przy wzroście stóp procentowych, przełożyła się na przychody finansowe na poziomie blisko 25 mln PLN (vs 5,9 mln PLN w 4Q21). Jednocześnie spółka zapłaciła niższy w porównaniu r/r podatek dochodowy (2,6 mln PLN w 2Q22 vs 12,2 mln PLN w 4Q21).

Łącznie dwa wspomniane czynniki przełożyły się na wzrost zysku netto o 17,6% r/r. W ujęciu całorocznym przychody skonsolidowane w 2022r. wzrosły o 8,9%, a EBIT spadł 4,2%. Jeżeli jednak w porównaniach uwzględnić jedynie działalność kontynuowaną (bez sprzedanego w 2021r. Budimeksu Nieruchomości), to EBIT wzrósł o 7,6%, a marża operacyjna zmieniła się z 6,6% w 2021r. na 6,5% w 2022r. Analogicznie w przypadku zysku netto, jego wartość związana jedynie z działalnością kontynuowaną wzrosła o 32,1% do 534,4 mln PLN.

Budimex na koniec roku posiadał 3,1 mld PLN gotówki, co spółka zamierza wykorzystać do przyspieszenia budowy segmentu OZE, również przez akwizycje. Jest to też od dłuższego czasu element przewagi spółki na rynku budowlanym, dzięki zwiększonej możliwości finansowania projektów.

  • Kontraktacja w segmencie budowlanym 2022r. wyniosła 7,9 mld PLN, przy czym warto wspomnieć o sytuacji z początku roku, kiedy spółka z uwagi na skokowy wzrost kosztów odstąpiła od podpisania umów na łączną kwotę blisko 3 mld PLN. Jednocześnie na podpisanie czekają kontrakty o łącznej wartości 5 mld PLN. W podpisanych kontraktach największą część stanowią kontrakty drogowe (3,1 mld PLN), na drugiej pozycji jest budownictwo ogólne (2,9 mld PLN), a dalej projekty hydrotechniczne (0,9 mld PLN) i kolejowe (0,7 mld PLN). Wśród kontraktów oczekujących na podpisanie największą część stanowią związane z koleją (2,6 mld PLN), drogowe (1,6 mld PLN) i przemysłowe (1,0 mld PLN). W aktualnym portfelu zamówień, wynoszącym 13,3 mld PLN (wzrost o 2,3% r/r), największą część stanowią kontrakty drogowe (5,6 mld PLN), budownictwa ogólnego (3,5 mld PLN) i kolejowe (2,4 mld PLN).
  • Ceny rynkowe betonu i paliwa pozostają na bardzo wysokim poziomie, natomiast stali i asfaltu uległy znaczącej korekcie. Zarząd nie spodziewa się jednak mocniejszych spadków cen podstawowych surowców i raczej oczekuje stabilizacji na wysokim poziomie.
  • Zdecydowana większość kontraktów została zwaloryzowana z uwagi na wzrost kosztów i ma obecnie wprowadzone zapisy indeksacyjne. Jako niepowodzenie spółka wskazuje, że na kontraktach kolejowych nie udało się zaaneksować umów i zwiększyć waloryzacji do 10%, jak w przypadku GDDKiA.
  • W ostatnich miesiącach ubiegłego roku kontynuowany był trend spadku rentowności najmniejszych spółek budowlanych, a wzrostu największych, czyli opisywane już wcześniej zjawisko spadku siły przetargowej podwykonawców, co sprzyja ich dużym zleceniodawcom.
  • Jako strategiczne kierunki rozwoju zarząd wskazuje na pierwszym miejscu przetwarzanie odpadów, czyli FB Service, na drugim OZE, a odnośnie biznesu budowlanego wskazuje nacisk na dywersyfikację geograficzną, czyli mocniejsze wychodzenie na rynki ościenne. Jako ważny kierunek w zakresie budownictwa wskazywane są kontrakty dla wojska.
  • Przy zastrzeżeniu niepodawania prognozy, zarząd zapewnia, że marże i wynik finansowy nie powinny być w 2023r. słabsze niż w 2022r.

Do głośnej w ostatnich tygodniach sprawy aresztowania przez CBA prezesa FB Serwis pod zarzutem wręczania łapówek przy pozyskiwaniu kontraktów na zagospodarowanie odpadów w Warszawie spółka odniosła się bardzo zdawkowo. Sprawa została określona jako prywatny problem byłego już prezesa, nie dotyczący Budimeksu. W naszej opinii jest to zaskakujące stwierdzenie, a sprawa jeszcze może nabrać rozmachu. Na konferencji spółce FB Serwis, mimo że określana jest jako kluczowy kierunek rozwoju Grupy, poświęcono niewiele uwagi.

Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego Budimex za 2022r. zaplanowana jest na 31.03.2023r

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus