Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Wyniki finansowe Starward Industries za 2022 r. oraz list do akcjonariuszy

Udostępnij

 

Szanowni Państwo,

w imieniu STA (STARWARD) zapraszamy do zapoznania się z niniejszym raportem rocznym za rok 2022, zawierającym między innymi: sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022, oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2022, w którym przedstawiono najważniejsze wydarzenia związane z działalnością Starward Industries w powyższym okresie. Opublikowane dane mają na celu rzetelnie i jasno przedstawić informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz zaprezentować dotychczasowe dokonania i perspektywy rozwoju naszego studia.

W minionym roku najważniejszym wydarzeniem w obszarze produkcyjnym było rozpoczęcie prac nad wersją Beta gry The Invincible oraz poprzedzone miesiącami rozmów z wydawcami podpisanie umowy wydawniczej ze spółką 11 bit studios S.A.

Wraz z podpisaniem tej umowy rozpoczął się proces oddawania wydawcy kolejnych kamieni milowych. Do dnia raportu Spółka oddała wydawcy cztery kamienie milowe o roboczych nazwach: MS-19 - “City”, MS-20 - “Camp, Excavation, Landing & Spaceship”, MS-21 - “Base” oraz MS-22 - “Condor”. Na datę raportu wszystkie kamienie milowe zostały odebrane i opłacone przez wydawcę.

W obszarze marketingowym, przy okazji podpisania umowy wydawniczej, pokazaliśmy światu pierwszy 5-minutowy zapis rozgrywki z The Invincible. Pokazany w czerwcu materiał prezentował faktyczny zapis rozgrywki z silnika gry. W październiku 2022 r. przedstawiciele Spółki oraz wydawcy wzięli udział w szesnastej edycji Poznań Game Arena 2022, największych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej targach gier wideo i rozrywki multimedialnej. Stanowisko, na którym gracze, jako pierwsi na świecie mogli zagrać w 40-minutowe demo The Invincible, cieszyło się bardzo dużą popularnością. Spółka wraz z wydawcą otrzymała nagrodę PGA Awards 2022 Best Indie Game dla najlepszej gry indie targów oraz wyróżnienie ACANTHUS AUREUS, przyznawane przez grupę MTP za aranżację stoiska.

Demo, które wcześniej mieli okazję ograć redaktorzy z m.in. Edge Magazine i Game Informer, trafiło do czołowych serwisów branżowych. Dziennikarze z m.in. takich serwisów jak IGN, Game Rant, PCGamesN, VG247 czy GameSkinny ocenili je bardzo pozytywnie, a na kanale YouTube IGN pojawił się preview, który został obejrzany blisko 700 tys. razy.

W listopadzie 2022 r. podczas gali Golden Joystick Awards 2023 zaprezentowaliśmy kolejny materiał filmowy z gry - “Life on Regis III: The Probability of Encounter”, by w lutym 2023 r. podczas IGN Fan Fest pokazać graczom kolejny trailer i ujawnić hasło - “Nie wszystko i nie wszędzie jest dla nas” (“Not everything everywhere is for us”), które będzie promować grę w kolejnych miesiącach.

W obszarze inwestorskim najważniejszym wydarzeniem 2022 roku było zamknięcie emisji skierowanej do spółki 11 bit studios S.A. Wydawca gry The Invincible objął całą emisję o wartości 5,9 mln zł. Wraz z pozyskaniem dodatkowych środków, wspólnie z wydawcą podjęliśmy decyzję o zmianie harmonogramu produkcji gry The Invincible oraz przełożeniu premiery gry na rok 2023.

Ubiegły rok to także okres dalszego rozwoju zespołu, do którego dołączyły 4 osoby. Zmiany nastąpiły również w organach Spółki. Na przestrzeni roku z pełnienia funkcji członków Zarządu zrezygnowali Daniel Betke oraz Mariusz Antkiewicz (pozostając w Spółce na kluczowych stanowiskach deweloperskich), a następnie Dawid Sękowski. W ich miejsce powołani zostali odpowiednio Maciej Dobrowolski, pełniący dotychczas w Starward Industries rolę managera odpowiedzialnego za marketing oraz Michał Pietrzkiewicz, uprzednio zasiadający w Radzie Nadzorczej Spółki. Nowym członkiem Rady Nadzorczej został Bernard Gudowski, specjalista w zakresie post merger integration oraz carve-out, aktywny inwestor w branży gier wideo i biotechnologii.

Szczegółowe informacje zostały przedstawione w Sprawozdaniu zarządu z działalności Spółki, załączonym do niniejszego raportu.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim Akcjonariuszom za okazane zaufanie. Pragniemy zapewnić, iż zarówno zarząd Spółki, jak i cały zespół produkcyjny nie ustają w pracy nad grą i nieprzerwanie dążą do jak najwyższej jakości finalnego produktu.

Z wyrazami szacunku

Marek Markuszewski Prezes zarządu

Maciej Dobrowolski Członek zarządu

Michał Pietrzkiewicz Członek zarządu

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus