Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

ML System z rekordowo wysokimi przychodami w 2022 r. Legislacja UE wspiera szanse rozwoju

Udostępnij

Grupa ML System w 2022 r. wypracowała 281,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost rok do roku o 49,2 proc. Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 37 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 39,1 proc.

W analizowanym okresie wynik EBITDA MLS (MLSYSTEM) wzrósł rok do roku o 49,6 proc., do 36,5 mln zł.

 

Wzrost sprzedaży i ekspansja zagraniczna

- W 2022 r. osiągnęliśmy rekordowy poziom przychodów ze sprzedaży w kwocie 281,7 mln zł, co oznacza 49,2-proc. wzrost w ujęciu rok do roku, potwierdzając naszą zdolność do realizowania celów strategicznych. Historycznie wysokie wartości osiągnęliśmy także na poziomie zysku brutto ze sprzedaży, jak i EBITDA, które wzrosły – odpowiednio – o 39,1 proc., do 37 mln zł oraz 49,6 proc., do 36,5 mln zł. Systematycznie zwiększamy udział wysokomarżowych produktów - w tym w szczególności produktów Nowej Ery Kwantowej - w naszej strukturze sprzedażowej, dążąc równocześnie do poprawy rentowności działalności

- komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

W 2022 r., w konsekwencji wzrostu przede wszystkim kosztów amortyzacji o 9,5 mln zł oraz kosztów finansowych o 5,1 mln zł, skonsolidowany zysk netto wyniósł 0,2 mln zł i był niższy o 1,5 mln zł w porównaniu z 2021 r.

- Nie można jednak w tym kontekście zapominać o fakcie, że wciąż jesteśmy w intensywnym procesie inwestycyjnym, ukierunkowanym na optymalne wykorzystanie pojawiających się szans rynkowych. Realizacja strategii Nowej Ery Kwantowej przebiega zgodnie z harmonogramem - na bieżący rok zaplanowaliśmy uruchomienie linii produkcyjnej szyb Active Glass oraz zakończenie budowy nowej hali produkcyjnej o powierzchni prawie 20 000 m2

– tłumaczy Dawid Cycoń.

W 2022 r. roku spółka umocniła pozycję w segmencie fotowoltaiki klasycznej dla energetyki zawodowej i MŚP. Perspektywy dla tego rynku pozostają sprzyjające - przedsiębiorcy i jednostki publiczne poszukują przestrzeni do obniżki kosztów zużycia energii, inwestując w OZE.

- Konsekwentnie umacniamy naszą pozycję za granicą. W dotychczasowej historii sprzedaliśmy produkty do odbiorców z 26 krajów. W 2022 r. przychody ze sprzedaży eksportowej wyniosły 11,8 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 66 proc.

- podkreśla Dawid Cycoń.

 

Unijna legislacja dotycząca zeroemisyjności katalizatorem wzrostu

Nowe możliwości otwiera przed spółką przyjęty w połowie marca 2023 r. przez Parlament Europejski projekt przepisów, które pozwolą przyspieszyć tempo renowacji budynków, zmniejszyć zużycie energii i obniżyć emisje gazów cieplarnianych. Zgodnie z tym projektem od 2026 r. wszystkie nowe budynki zajmowane, eksploatowane lub będące własnością władz publicznych, a od 2028 r. wszystkie nowe budynki prywatne będą musiały być zeroemisyjne oraz wyposażone w technologie słoneczne. ML System oczekuje, że nowe regulacje upowszechnią zastosowanie technologii BIPV, a zapotrzebowanie na oferowane przez firmę produkty stanie się masowe.

- Transformacja energetyczna nie może opierać się jedynie na inwestycjach w farmy fotowoltaiczne i wiatrowe, ale powinna w znaczącym stopniu uwzględniać możliwości, jakie oferują rozwiązania BIPV. W rezultacie są one zdecydowanie tańsze niż wielkoskalowe instalacje wiatrowe i solarne, ponieważ z jednej strony wyłącznie zastępują tradycyjne materiały budowlane i nie generują dodatkowych, istotnych kosztów związanych z rozbudową sieci energetycznych i utrzymaniem mocy rezerwowych, a z drugiej strony pełnią aktywną rolę generując pożądaną energię odnawialną. Instalacje BIPV nie powodują degradacji przestrzeni urbanistycznej ani krajobrazu naturalnego. Jest to najtańsza technologia OZE posiadająca największe perspektywy wzrostu w krótkim okresie. Cieszy nas fakt, że europejscy decydenci dostrzegli ten aspekt. Trudno aktualnie znaleźć w Europie firmę taką jak ML System - tak dobrze dostosowaną do nowej rzeczywistości nie tylko technologicznie i produkcyjnie, ale także w zakresie wymaganych przepisami norm i dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie – podsumowuje Dawid Cycoń.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus