Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Wiesz w co inwestujesz: Asseco SEE

Udostępnij

Asseco SEE to przykład jak rozwijać swoją działalność na wielu niestandardowych rynkach na całym świecie. Spółka z branży informatycznej ewidentnie znalazła sposób na przełamanie barier geograficznych i efektywną współpracę zespołów z różnych kontynentów. Zdywersyfikowana działalność zapewnia regularne wzrosty i stabilne zyski, którymi spółka chętnie dzieli się z akcjonariuszami. Antycykliczność spółki wraz ze strukturą organizacyjną ułożoną projektowo, która pozwala na relatywną przewidywalność biznesu może przyciągnąć kapitał z awersją do ryzyka.

 

Korporacja czy federacja?

Asseco South Eastern Europe (ASEE Group) to przedsiębiorstwo wchodzące ze skład Grupy Asseco Poland, które zajmuje się dostarczaniem oprogramowania (własnego i obcego) oraz świadczeniem usług wdrożeniowych, integracyjnych i outsourcingowych. Asseco Poland opiera się na strukturze federacyjnej, co oznacza, że przedsiębiorstwa wchodzące w jej skład posiadają względną niezależność w działaniu, a w ramach Grupy mają wyłączność na świadczenie usług w konkretnej niszy. Dla przykładu Asseco BS skupia się w znacznej mierze na dostarczaniu systemów ERP, a ASEE na dostarczaniu rozwiązań płatniczych.

Asseco SEE wśród konkurentów wyróżnia charakterystyczny model biznesowy. Działalność w strukturze Grupy bazuje przede wszystkim na wysokiej niezależności zespołów wchodzących w jej skład. Team pracujący dla ASEE charakteryzuje się indywidualnością, a sama Grupa nie wymaga dostosowania się do narzuconych sztywnych reguł. To właśnie ta cecha odróżnia Asseco SEE od korporacji. Pomimo swoich rozmiarów ASEE funkcjonuje raczej jak grupa niezależnych przedsiębiorców mających wspólny cel, niż jak wielka korporacja.

Jednym z filarów rozwoju Grupy są akwizycje kolejnych zespołów na całym świecie. Jak zaraz zobaczymy, ASE (ASSECOSEE) funkcjonuje w wielu krajach na prawie wszystkich kontynentach. Kierunki ekspansji zagranicznej przedsiębiorstwa dla części inwestorów mogą być obarczone ogromnym ryzykiem, ale wydaje się, że Grupa ma sposób na to, żeby z sukcesem penetrować relatywnie niestabilne regiony, takie jak np. Półwysep Bałkański.

Głównym założeniem w polityce akwizycyjnej Grupy nie jest koncentrowanie się na zespołach, które ktoś w danym momencie chce sprzedać. ASEE poszukuje niewielkich firm, które z sukcesem prowadzą swoją działalność, bardzo dobrze znają dany rynek, a kompetentni menedżerowie chcą dalej rozwijać swój projekt. Te czynniki determinują zainteresowanie ze strony Grupy. Co najważniejsze, po przejęciu ASEE nie chce narzucać nowemu podmiotowi modelu działania i dostosowywać pod swoje standardy. Przynależność do Grupy zapewnia mu swobodę i niezależność. Dzięki temu, zespoły z różnych stron świata są w stanie efektywnie pracować na swoim podwórku oraz współpracować na pewnych płaszczyznach z kolegami z innych kontynentów.  W jednym z wywiadów wieloletni prezes ASEE porównał firmę do floty małych statków, w którym każdy ma swojego kapitana, ale płyną one w jednym kierunku i ze sobą współpracują. Jeśli zachodzi potrzeba część tej floty lub nawet pojedynczy statek mogą skierować się w inną stronę. Ta metafora została przywołana w kontekście ekspansji zagranicznej, w której jeśli gotowa linia biznesowa zamierza wejść na nowy rynek, nie pociągać za tym całej organizacji.   

W biznesach tego typu najważniejsi są ludzie, zarówno ci pracujący w pojedynczych zespołach, ale przede wszystkim ci, którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie i zarządzanie całą strukturą. Wieloletnim prezesem ASEE jest Piotr Jeleński który jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego oraz Aston Business School w Birmingham, w Wielkiej Brytanii. W latach 2001-2009 pracował jako dyrektor finansowy w Softbanku, a po połączeniu Softbanku z Asseco Poland, pełnił tą funkcję w nowej spółce. Od 2007 r. pracuje jako CEO w ASEE. Piotr Jeleński jest odpowiedzialny za strategię Grupy i jej kluczowe działania. To on w dużej mierze podejmuje decyzje o kierunkach rozwoju.  W zarządzie znajdziemy także ludzi od wielu lat związanych z ASEE Miljana Maliśa, KostadiIna Slavkoskiego oraz Michała Nitkę, którzy mają doświadczenie na różnych szczeblach struktury ASEE.

 

Dywersyfikacja kluczem do sukcesu

Tak jak wskazuje nazwa, firma początkowo koncentrowała swoją działalność w krajach Europy Południowo-Wschodniej. Obecnie, w strukturze Grupy wciąż znajdziesz spółki działające w Polsce czy na Bałkanach, ale znajdują się w niej też podmioty z Hiszpanii czy nawet Egiptu, Peru i Kolumbii. Jak widzisz, Asseco SEE wychodzi zdecydowanie poza region określony w nazwie, a obecnie firma prowadzi działalność w 23 krajach. ASEE nie ogranicza się do kilku rejonów świata, aktywnie poszukuje nowych partnerów na wszystkich kontynentach.

ASEE Group dostarcza prawie wszystkie usługi jakie są potrzebne do prowadzenia działalności bankowej, niezależnie od fazy jej rozwoju (na całym świecie z jej usług korzysta prawie 340 banków), a także jest czołowym dostawcą dla sektora płatności. W ramach swojej działalności ASEE wyodrębnia trzy segmenty sprawozdawcze: rozwiązania dla bankowości, rozwiązania płatnicze i rozwiązania dedykowane.

Pierwszy z segmentów obejmuje dostarczanie kompletnych rozwiązań i produktów dla banków. W obrębie tej gałęzi działalności, ASEE wyróżnia kilka grup oferowanych produktów: sprzedaż i usługi omnichannel (np. Digital Edge i Digital Organisation, które zapewniają wielokanałowy dostęp do produktów i usług banku oraz zwiększają elastyczność sprzedaży produktów bankowych), operacje bankowe (firma posiada w swojej ofercie trzy różne centralne systemy bankowe, które wspierają działalność finansowo-bankową w różnych aspektach m. in. poprzez dostarczanie aplikacji funkcjonujących bezpośrednio przy kliencie (np. generowanie nowych produktów bankowych)), ryzyko i zgodność (rozwiązania umożliwiające zarządzanie ryzykiem, ocenę kredytową oraz usługi wykrywania nielegalnych działań takich jak pranie brudnych pieniędzy), rozwiązania uwierzytelniające (produkty, zabezpieczające aplikacje przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz usługi (bankowość elektroniczna dostępna 24x7, usługi doradcze w zakresie bankowości mobilnej i elektronicznej, dostarczanie infrastruktury takiej jak chmury obliczeniowe oraz zasoby pamięci trwałej i ulotnej na żądanie).

Istotnym elementem działalności ASEE w tej części biznesu są też usługi, które pomagają bankom w spełnianiu przepisów i regulacji prawnych. Ważną rolę odgrywa tutaj polityka Europejskiego Banku Centralnego i lokalna legislacja, które określają stopień biurokratyzacji segmentu bankowego. Wymaga to aktywnego śledzenia regulacji i wprowadzania odpowiednich rozwiązań, co wykorzystuje ASEE.

Na swoich prezentacjach, ASEE w ramach tego segmentu wyróżnia cztery obszary produktowe, które łącznie są opatrzone określeniem kompletnego portfolio produktów i usług niezbędnych do prowadzenia banku.

Asseco SEE: segmenty działalności
Źródło: prezentacja Grupy

W segmencie rozwiązań dedykowanych, przedsiębiorstwo skupia się przede wszystkim na tworzeniu i sprzedaży własnych rozwiązań technologicznych oraz oferowaniu usług integrujących rozwiązania światowych producentów oprogramowania. Można powiedzieć, że do tego segmentu wchodzą rozwiązania „szyte na miarę” pod konkretnego klienta.  

ASEE świadczy swoje usługi dla podmiotów z wielu branż, m. in. użyteczności publicznej, telekomunikacji, bankowości i finansów. W tym segmencie Grupa wyróżnia następujące obszary produktowe: rozwiązania do zarządzania obsługą klienta (usługi integrowania technologii do wsparcia sprzedaży), rozwiązania ERP (systemy do zarządzania cyklem życia produktów), rozwiązania dla firm leasingowych (mechanizmy zarządzania produktami finansowymi i aktywami sprzętowymi), rozwiązania AI/ML (systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do tworzenia spersonalizowanych ofert dla klientów), inteligentne rozwiązania do zarządzania ruchem (usługi monitorowania oraz zarządzania ruchem drogowym i tunelami), rozwiązania Smart City (oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą miejską ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w miastach), pozostałe oprogramowanie (rozwiązania do automatyzacji i digitalizacji procesów w przedsiębiorstwach). W celu pełniejszego zrozumienia działalności w tym segmencie warto przeanalizować poniższy wykres.

Asseco SEE: oferowane rozwiązania
Źródło: prezentacja Grupy

W zakresie rozwiązań dedykowanych, ASEE wiąże duże nadzieje zwłaszcza z takimi liniami biznesowymi jak: zarządzanie ruchem, obsługa dokumentów i rozwiązania Smart City. Z mojej perspektywy szczególnie ciekawą gałęzią tego biznesu wydaje się pierwsza z nich. Monitorowanie i zarządzanie ruchem na autostradach i w tunelach wymaga wdrożenia inteligentnego systemu, który musi dynamicznie reagować na zaistniałe zmiany w ruchu. Budową tej technologii może zająć się tylko wąska grupa firm, które posiadają do tego odpowiednie kompetencje i know-how. Wysoki próg wejścia na rynek i skomplikowany produkt sprawia, że firmy podpisują długie kontrakty z inwestorami, które przekładają się na wieloletnie, powtarzalne przychody. Zmiana zarządzającego ruchem na danej drodze z perspektywy inwestora, wiązałaby się z koniecznością poniesienia po raz kolejny wysokich nakładów inwestycyjnych i wstrzymanie na jakiś czas obsługi. Potwierdzeniem ogromnych perspektyw dla ASEE w tym sektorze są dokonywane akwizycje. Szczególnie ciekawym podmiotem, który wszedł niedawno w struktury Grupy jest spółka BS Telecom Solutions. Firma zajmuje się produkcją, dostawami i integracją kompletnych systemów telekomunikacyjnych i informatycznych. Przedsiębiorstwo działa głównie w Bośni i Hercegowinie, ale posiada oddziały też w Chorwacji, Serbii i Czarnogórze.

 

Płatnicza nadzieja

Działalnością w obrębie rozwiązań płatniczych w ramach ASEE zajmują się podmioty wchodzące w skład Grupy Payten. W 2020 r. zadecydowano o wydzieleniu tego przedsiębiorstwa i stworzeniu osobnej struktury organizacyjnej. Ta gałąź biznesu obejmuje dostarczanie usług i rozwiązań obsługujących płatności w kanałach online i offline skierowanych dla instytucji finansowych i niefinansowych. W swoim raporcie, Grupa wyróżnia rozwiązania dla dostawców bankomatów i terminali płatniczych oraz rozwiązania dla instytucji niefinansowych. W pierwszym obszarze produktowym znajdziemy m. in. usługi przetwarzania transakcji kartami płatniczymi, bramki płatności wykorzystywane w handlu elektronicznym oraz dostarczanie bankomatów, terminali płatniczych POS i kas fiskalnych.

ASEE oferuje też rozwiązania wspierające płatności mobilne (mPOS, vPOS, SoftPOS) oraz dostarcza oprogramowanie wykorzystywane we wspomnianych bankomatach i terminalach EFT POS. Warto zaznaczyć, że ASEE posiada własną sieć bankomatów MoneyGet i sieć terminali EFT POS pod marką Monri. Przewagą terminali Paytena jest to, że pozwalają one na realizację płatności przy pomocy jednego urządzenia podłączonego do wielu centrów rozliczeniowych (wydawców kart). W Polsce nie znamy tego problemu, ale w niektórych krajach terminale w sklepach akceptują tylko płatności wykonywane za pomocą konkretnych rodzajów kart płatniczych.

W zakresie rozwiązań dla instytucji niefinansowych, Payten oferuje przede wszystkim usługi akceptacji płatności internetowych oraz tokenizacji (zastąpienie wrażliwych danych unikatowymi symbolami identyfikacyjnymi). Grupa wskazuje na bardzo istotne znaczenie e-commerce w jej działalności, na co wpływ ma rosnąca liczba przetwarzanych transakcji płatniczych w Internecie. W tym zakresie, Grupa oferuje też usługi do tworzenia sklepów internetowych i mobilnych, a także platform typu „marketplace”.

Asseco SEE: oferowane linie biznesowe
Źródło: prezentacja Grupy

E-commerce jest obecnie jedną z głównych linii biznesowych dla Paytena. W 2022 r., Grupa obsłużyła ponad 1,6 mld transakcji e-commerce. Imponujące tempo wzrostu rynku, które miało miejsce w ostatnich latach, zgodnie z prognozami firmy badawczej PMR, w najbliższej przyszłości powinno wyhamować. Według analityków firmy badawczej, wartość rynku e-commerce w Polsce w latach 2018-2021 r. rosła średnio o 26%. W kolejnych latach, przewidywany przeciętny wzrost ma zmniejszyć się do 11% rocznie.

Jak widzisz, Grupa ASEE prowadzi dosyć skomplikowaną i zróżnicowaną działalność, której zrozumienie dla technologicznego laika może sprawić nie lada problem. Przedsiębiorstwo funkcjonuje na trzech niezależnych (lub nieznacznie zależnych) od siebie nogach biznesowych. Ponadto, działalność w ich obszarze jest podzielona na wiele linii biznesowych. Istotnym aspektem w kontekście funkcjonowania całego przedsiębiorstwa jest to, że ASEE rozwija się symultanicznie w każdym segmencie, nie stawia priorytetowo na jeden z nich.

 

Wzrost znaczenia Paytena

Od debiutu na polskim parkiecie (2009 r.) sprzedaż Grupy pozostawała względnie płaska. Istotne wzrosty rozpoczęły się od 2019 r. Dodatnią dynamiką wzrostu cechowały się wszystkie segmenty działalności, ale na lidera pod tym względem zaczął wyrastać segment rozwiązań płatniczych reprezentowany przez Grupę Payten. 

Asseco SEE: przychody ze sprzedaży
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych Grupy

W latach 2016-2022 średnioroczna sprzedaż Paytena rosła o 24,8%. W 2022 r. przychody wygenerowane przez tą część biznesu wyniosły ponad 776 mln zł mln zł i były wyższe o blisko 43,1% r/r. Tym samym odsetek przychodów wypracowanych przez tą gałąź biznesu zbliżyła się do połowy całości sprzedaży (48,3%). Podobnie wygląda sytuacja z zyskiem ze sprzedaży, czyli zyskiem brutto ze sprzedaży pomniejszonym o koszty ogólnego zarządu i koszty sprzedaży.

 

Asseco SEE: zysk ze sprzedaży
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych Grupy

W ostatnich latach, Payten odpowiadał za prawię połowę wartości wypracowanego zysku ze sprzedaży. W 2022 r. udział tej firmy w wynikach Grupy pierwszy raz od dawna przekroczył 50% (52,1%). Wzrost zysków to pochodna zwiększenia skali sprzedaży wywołana wzrostem organicznym oraz akwizycjami.

ASEE wydzieliła w ramach swojej działalności Payten m. in. w celu uproszczenia struktury całej Grupy. Przedstawiciele ASEE, wskazują na to, że inwestorzy często nie są w stanie zrozumieć działalności przedsiębiorstwa, co przekłada się na niechęć do inwestowania w te walory. Wydzielenie segmentu płatniczego ma jeszcze jeden istotny cel. Coraz głośniej mówi się o chęci zadebiutowania Grupy Payten na jednym z międzynarodowych parkietów. Zgodnie ze słowami prezesa podczas jednego z wykładów na konferencji Wall Street 25, w grę wchodzi tutaj listing na największych światowych giełdach, gdzie przedsiębiorstwa działające w branży płatniczej są wyceniane znacznie wyżej niż w naszym kraju.

 

Fundament rozwoju

Rozwój organiczny odpowiada za ponad połowę wzrostu przedsiębiorstwa. Dążenie do zwiększenia powtarzalności biznesu jest jednym z priorytetów ASEE. Grupa stara się to uzyskać poprzez prowadzenie działalności w kilku modelach: transakcyjnym, subskrypcyjnym oraz outsourcingowym.

Model transakcyjny jest wykorzystywany głównie przy przetwarzaniu kart płatniczych, transakcja klienta musi zostać rozliczona pomiędzy bankiem wydającym kartę, bankiem odbierającym płatność oraz wydawcą karty (VISA, Mastercard). ASEE po prostu pobiera opłatę za przetwarzanie każdej transakcji, co umożliwia skalowalny wzrost.

Model subskrypcyjny, inaczej nazywany abonamentowym jest coraz częściej wykorzystywanym systemem sprzedaży produktów przez firmy technologiczne. Przedsiębiorstwa wskazują na jego zalety takie jak np. większa baza potencjalnych klientów oraz działanie w bardziej stabilnej sytuacji finansowej, poprzez systematyczne wpływy. Subskrypcje są coraz częściej wykorzystywane przez ASEE, obecnie w tym modelu jest oferowana część rozwiązań e-commerce, takich jak np. dostęp do platform, czy usługach bankowości elektronicznej i mobilnej. Dodatkowo, Grupa celuje we wdrażanie tego modelu do biznesu tworzenia oprogramowania (SaaS). Dotychczas, większość takich usług była świadczona w oparciu o zakupywane licencje.

Część biznesu ASEE opiera się na modelu outsourcingowym zarówno dla dużych klientów (enterprise), jak i sprzedawców detalicznych (merchants). Chodzi tutaj głównie o możliwość wynajęcia urządzeń (bankomatów i terminali płatniczych) wraz z serwisem, obsługą i oprogramowaniem. Grupa dostarcza urządzenia i świadczy usługi w oparciu o kilkuletnie umowy, z których otrzymywane są regularne płatności.

Zgodnie ze słowami przedstawicieli spółki, backlog odpowiada za 70-80% powtarzalnych przychodów ze sprzedaży. W 2022 r. wartość portfela zamówień wynosiła 307,8 mln EUR, co oznacza wzrost o 33%, w porównaniu do 2021 r. Tak wysoka dynamika powiększania backlogu w kolejnych latach może być trudna do utrzymania. W przyszłości zarząd celuje we wzrosty portfela zamówień rzędu kilkunastu procent. W ostatnich okresach, Grupa odnotowywała największy procentowy wzrost w części dostarczania sprzętu i infrastruktury, co może wpłynąć na nieproporcjonalne zwiększenie dynamiki wzrostu sprzedaży, gdyż ASEE strategicznie koncentruje się bardziej na tworzeniu oprogramowania i świadczenia usług serwisu, niż na dostarczaniu sprzętu.

„Do strategicznych kierunków rozwoju w obszarze produktów należą m.in. rozwiązania z zakresu cyfrowej transformacji banków,  systemy zabezpieczeń, w tym systemy zapobiegające nadużyciom w transakcjach finansowych i rozwiązania przeciwdziałające praniu brudnych pieniędzy, rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML), zarządzania treścią i procesami biznesowymi Business Process Management (BPM), wielofunkcyjna platforma obsługi  klienta i wsparcia sprzedaży Live, rozwiązania do zarządzania ruchem oraz rozwiązania Smart City, a także rozwiązania z zakresu e-commerce w tym usługi płatnicze. Wybrane rozwiązania będą oferowane w modelu subskrypcyjnym (SaaS).”

 

Akwizycyjna odwaga

Drugim filarem rozwoju Grupy ASEE są realizowane akwizycje. Tak jak wspomniałem na początku, przedsiębiorstwo wbrew swojej nazwie nie działa wyłącznie w krajach Europy Południowo-Wschodniej, ale też w Europie Środkowej, na Półwyspie Iberyjskim oraz w Ameryce Łacińskiej i Afryce. Po pierwsze, priorytetem ASEE jest konsolidacja udziałów na danym rynku. Przedsiębiorstwo stawia na wzmocnienie swojej pozycji na rynkach, na których już teraz prowadzi działalność. Grupa poszukuje potencjalnych celów ukierunkowanych na poprawienie ilości i jakości oferowanych usług. Przedsiębiorstwo wykorzystuje doświadczenie i know-how do konsolidacji udziałów na danym obszarze.

Po drugie, Grupa nie boi się wchodzić na nowe, często kontrowersyjne rynki. ASEE nie chce angażować się w krajach rozwiniętych, w których konkurencja jest już bardzo wysoka. Przedsiębiorstwo skupia się na rynkach w krajach wschodzących i cechujących się wysokim wzrostem gospodarczym. Decyzja o ekspansji zagranicznej jest zależna od potencjału i perspektyw rozwoju danego rynku. Czasami Grupa wchodzi na rynek, gdzie poziom infrastruktury i systemów płatniczych jest już na jakimiś poziomie, a niekiedy Grupa rozszerza swoją działalność na kraje, gdzie jest zaangażowana w tworzenie większości od podstaw (np. Egipt).

Grupa ASEE generuje największą sprzedaż w krajach byłej Jugosławii. W czołówce państw pod względem udziału w przychodach w 2022 r. znajdziemy Serbię (23,8%), Chorwację (12,6%) oraz Bośnię i Hercegowinę (6,6%). Grupa odnotowuje też wysoką sprzedaż w Rumunii (12,9%), Hiszpanii (13,6%) i Turcji (7,8%). Istotnym aspektem w kontekście struktury geograficznej sprzedaży jest to, że ASEE zwiększa przychody na prawie wszystkich swoich rynkach. Tylko w pojedynczych przypadkach, sprzedaż spada.

 

Dywidendy i właściciel

Grupa ASEE należy do spółek chętnie dzielących się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. Firma wypłaca dywidendę od momentu debiutu na polskim parkiecie. Polityka dywidendowa przedsiębiorstwa zakłada, że „Zarząd Asseco South Eastern Europe S.A. będzie rekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 30-50% skonsolidowanego zysku spółki. Kwota ta może zostać pomniejszona w sytuacji gdy Spółka dokona znaczących inwestycji, które nie pozwolą na wypłatę dywidendy na zakładanym poziomie. W przypadku pomniejszenia wysokości wypłaty dywidendy, Spółka poinformuje o tym rynek.”

Asseco SEE: dywidenda
Źródło: biznesradar.pl

Dywidenda za miniony rok powinna być rekordowa. Zarząd i rada nadzorcza zarekomendowali wypłatę 1,46 zł dywidendy na akcję z zysku za 2022 r. Wartość wypłacanych dywidend poza kilkoma przypadkami z roku na rok wzrasta. Firma zarabia coraz więcej, przez co może corocznie nagradzać swoich akcjonariuszy. Kluczowe jest jednak to, że pomimo rosnących w ostatnich latach wydatków na akwizycje, ASEE może sobie po prostu pozwolić na zwiększanie wypłacanych dywidend. Wartości przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej poruszają się w tendencji wzrostowej i w pełni kompensują ujemne wartości z tytułu przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej.

Grupa ASSE jest spółką-córką Asseco Poland. To przedsiębiorstwo, poprzez Asseco International kontroluje 51% akcji. W akcjonariacie znajdziemy jeszcze jednego większego udziałowca, a mianowicie Aviva OFE z udziałem 16,85%. W wolnym obrocie znajduje się blisko 25,85% wszystkich akcji, ale pod progiem 5% jest też kilku inwestorów instytucjonalnych. Walory ASEE znajdziemy w sWIG80, a spółkę-matkę Asseco Poland w WIG20. Oprócz nich, na GPW notowana jest jeszcze spółka Asseco Business Solutions.

 

Podsumowanie

Wydaje się, że Grupa ASEE to ciekawa propozycja dla inwestorów na trudniejsze czasy. Firma prowadzi działalność w takich częściach biznesu, które w znacznym stopniu są odporne na zawirowania gospodarcze. Trudno sobie wyobrazić, że ludzie z powodu kryzysu przestaną płacić kartami czy jeździć autostradami. Pomimo tego, zdaje się, że firma jest mało dostrzegana na naszym parkiecie. Grupa zajmuje się dosyć skomplikowaną działalnością w krajach, które na ogół są postrzegane jako względnie niestabilne. Między innymi dlatego, duża część inwestorów odrzuca możliwość zakupu tych walorów do swojego portfolio.

Nie traktowałbym złożoności Grupy wyłącznie jako przeszkody. Być może właśnie w tym tkwi jej sukces. Działalność firmy dotyka wielu gałęzi branży IT i jak widać po wynikach, przekłada się to na notowanie stabilnego wzrostu. Dywersyfikacja jest tutaj przewagą na wielu płaszczyznach, ASEE stosuje ją w samej działalności operacyjnej, ale także pod względem modelu monetyzacji oraz struktury geograficznej. Wchodząc na dany rynek, firma wykorzystuje swoje przewagi i konsoliduje małe podmioty w ramach swojej struktury.

Na prawdziwego lidera całego przedsiębiorstwa wyrasta segment rozwiązań płatniczych reprezentowany przez Grupę Payten. Firma ugruntowała swoją pozycję w wielu regionach, a wraz z postępem cyfryzacji płatności osiąga wymierne korzyści. Polska jest krajem, który pod tym względem znajduje się w czołówce Europy. Dopiero po wizycie w krajach spoza UE zauważymy, jakie pole do rozwoju mają tam takie przedsiębiorstwa jak Payten. Jest to ogromna nisza, która w przypadku rozsądnej ekspansji może przynosić zyski przez wiele lat.

 

 

 

Treści przedstawione w powyższej publikacji są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 roku. Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszych treści, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych treści.

Źródła: sprawozdania finansowe, prezentacje wynikowe, biznes.gazetaprawna.pl, see.asseco.com, ican.pl

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus