Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Oświadczenie KI Chemistry dotyczące ceny oferowanej w wezwaniu do sprzedaży akcji Ciech S.A.

Udostępnij

KI Chemistry (Wzywający) niniejszym informuje, że – zgodnie z wcześniejszą deklaracją – cena 54,25 zł za każdą akcję Ciech S.A. oferowana w wezwaniu ogłoszonym 9 marca 2023 r. jest ceną ostateczną i nie zostanie podwyższona do zakończenia wezwania. Termin przyjmowania zapisów do sprzedaży akcji w wezwaniu upływa 17 kwietnia 2023 r. i nie zostanie przedłużony.

KI Chemistry zwraca uwagę, że cena 54,25 zł za akcję zawiera premię w wysokości odpowiednio 43,1% oraz 27,3% wobec średniej ceny akcji CIE (CIECH) na GPW ważonej wolumenem obrotu odpowiednio z ostatnich sześciu oraz trzech miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wezwania. Jest ona jednocześnie o 10,7% wyższa od pierwotnej ceny zaproponowanej przez KI Chemistry w momencie ogłoszenia wezwania, czyli 49,00 zł za akcję. Warto przypomnieć, że Zarząd Ciech S.A. uznał cenę 49,00 zł za akcję za odpowiadającą wartości godziwej Spółki. W swoim stanowisku powołał się na dwie niezależne opinie (tzw. fairness opinions) przygotowane przez renomowanych doradców: Lazard & Co., Limited oraz Rotschild & Co. Polska.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus